Pitanja i odgovori

Pitanja se postavljaju isključivo putem elektroničke pošte na adresu: slogan@istra.hr. Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Natječaj je 24. listopada 2011. godine. Odgovori na postavljena pitanja biti će javno objavljeni na službenim web stranicama, a sadržaj odgovora obvezujući je za sve natjecatelje.

Pitanje:
Htjeli bismo provjeriti da li smiju sudjelovati zaposlenici Turističkih zajednica Općina?
Voljeli bismo biti sigurni da dobro tumačimo ovaj članak iz natječaja: 'U natječaju kao autori prijedloga slogana ne mogu sudjelovati zaposlenici TZIŽ-a, članovi Ocjenjivačkog suda kao ni članovi njihovih užih obitelji.'

Odgovor:
'U natječaju kao autori prijedloga slogana ne mogu sudjelovati zaposlenici TZIŽ-a, članovi Ocjenjivačkog suda kao ni članovi njihovih užih obitelji.'  - ova odredba odnosi se samo na zaposlenike Turističke zajednice Istarske županije, članove Ocjenjivačkog suda i na članove njihovih užih obitelji!  Sve ostale fizičke i pravne osobe  mogu sudjelovati u natječaju, što znači da zaposlenici Turističkih zajednica gradova, općina i mjesta mogu sudjelovati u natječaju.

Pitanje:
Prema čl. 2.1.2. Općih uvjeta natječaja, prijedlog slogana se prijavljuje na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku, s time da je hrvatski jezik relevantan. Pitanje glasi; da li će se prijedlozi koji u svojoj prijavi (osim
slogana na hrvatskom jeziku) ne sadrže jedan ili više slogana predloženih stranih zadanih jezika (engleskog, telijanskog
ili njemačkog), uzimati u razmatranje? Odnosno, da li će se prijave za slogan koje u svom sastavu
osim hrvatskog jezika ne sadrže jedan ili više stranih jezika, uzimati u obzir i razmatranje kao pravovaljane prijave za
natječaj slogana?

Odgovor:
Sukladno odredbama Općih uvjeta natječaja, potrebno je predloženi slogan prevesti i na ostale tražene jezike (engleski, talijanski i njemački jezik), jer u suprotnom Vaša prijava nije važeća, tj. online prijava neće biti moguća jer su sva polja u online prijavnici obvezatna. Međutim, slogan na hrvatskom jeziku uzimati će se kao relevantan zbog činjenice da natjecatelji koji predlažu slogane nisu prevoditelji te je teško moguće da na svaki jezik predloženi slogan prevedu ispravno i u duhu jezika.

Pitanje:
Da li na natjecaju mogu da ucestvuju i drzavljani drugih zemalja, a koji nemaju prijavljen boravak u Republici Hrvatskoj?

Odgovor:
Sukladno čl. 1.3. Općih uvjeta Natječaja predmetni 'Natječaj je otvorenog tipa. Na Natječaju mogu sudjelovati državljani RH ili stranci u svojstvu pravne osobe registrirane na području RH, kao samostalni autori ili članovi / predstavnici interdisciplinarnih kreativnih timova te fizičke osobe stranci i državljani RH.'  Obzirom na navedeno ukoliko se radi o fizičkoj osobi, na natječaju može sudjelovati osoba državljanin strane države koji nema prijavljen boravak u RH.

Pitanje:
Da li je bitna dužina samog slogana (broj riječi/rečenica) ili natjecatelj odlučuje po svom nahođenju da li će slogan biti kratak ili dug i sadržajan?

Odgovor:
Natjecatelj se odlučuje po vlastitom nahođenju o dužini slogana, međutim, slogan bi trebao biti sažeta informativno-promotivna poruka, obzirom na navedeno preporuka je da bude formiran kao sažeta informativno-promotivna poruka.

Pitanje:
Kako je ovaj natječaj za slogan prvi od tri natječaja u cilju dobivanja novog vizualnog identiteta Istre kao turističke destinacije, zanima me da li se već sada može ponuditi i znak/logotip turističke destinacije Istra kako bi i sam slogan za kojeg imam ideju bio lakše razumljiv?

Odgovor:
Moguće je dostaviti znak/logotip, ali samo kao dio objašnjenja značenja /interpretacije predloženog slogan tj. opisa vlastite ideje o identitetu Istre kao turističke destinacije. Dostavljeni znak/logotip neće se uzimati kao važeći u drugoj fazi, tj. natječaju za znak i/ili logotip turističke destinacije Istra. U trenutku objave Natječaja za znak i/ili logotip sukladno uvjetima Natječaja moći čete dostaviti predloženi znak/logotip.

Pitanje:
Što u slučaju da dobijete isti slogan od dva ili više različitih autora?

Odgovor:
Ukoliko zaprimimo više istih slogana, odnosno ako je pobjednički slogan prijavilo dva ili više autora, natjecatelji/autori će podijeliti nagradu!

Pitanje:
Osim članova turističkog vijeća TZIŽ ima li u ocjenjivačkom sudu stručnjaka s područja marketinga i tržišnog komuniciranja?

Odgovor:
Ocjenjivački sud čine članovi vijeća TZIŽ. U ocjenjivačkom sudu ima članova koji su stručnjaci s područja marketinga i tržišnog komuniciranja.

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking