Istra.hr - službeni turistièki portal Istre

online booking


kalendar

kalendar

Пасха в Истрии
Пасха в Истрии больше
Discover Istria through asparagus...
Discover Istria through asparagus... больше
Cycling spring in Istria
Cycling spring in Istria больше
Holiday destination? HolidayCheck.com suggests Istria!
Holiday destination? HolidayCheck.com suggests Istria! больше
Don't miss the new Istra Inspirit experiences!
Don't miss the new Istra Inspirit experiences! больше
Povratak na listu

???????: 04.04. -04.10.

Površina:37 ha Broj ureðenih kamping parcela: 495 Broj kampera: 3000 Ambulanta: 2000 m

Rezervacija mjesta Zakup kamp prostora za sezonu (paušal) Najam karavana Najam šatora Mobilne kuæice Pretežna ili dobra pošumljenost kampa Djelomièna pošumljenost kampa (1/3)

??????