Online Booking

Online Booking

Kaštel - Castelvenere


Vrh hriba, s katerega se širi pogled na dolino Dragonje, je bil naseljen že v prazgodovini. Izkopavanja na pobočjih dokazujejo obstoj utrjenega gradišča (kašteljera), ki je bilo zaradi lege tudi strateško pomembno.

Po rimskih osvajanjih je utrdba postala castrum in od tod tudi ime Castrum Veneris, verjetno zaradi svetišča posvečenega poganski boginji Veneri. Po drugih prepričanjih, se toponim nanaša na obliko hriba (Venerin griček), na katerem se nahaja naselje.

Novo naselje, ki se je razvilo kakšnih sto metrov od antične naselbine, kjer so še danes opazni ostanki antičnega obzidja, okoli sebe zbira zaselke Plovanijo, Kaldanijo in druga manjša. Tik ob meji s Slovenijo in ob glavni prometnici proti Istri, v Kaštelu obstajajo možnosti razvoja v turizmu in maloobmejnem prometu.
Email

Lob für Istrien

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Online Booking