Zgodovina Istre

V vsakem naboru krajine in v vsakem utripu srca Istre boste prepoznali zvoke preteklosti. Slišijo se povsod in dotikajo se vsega s svojo tajinstveno glasbo...

Lob für Istrien

  • Best Olive Oil Region in the world 2016 and 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

  • Best Wine Regions for Winter and Spring Travel 2014

Online Booking