Edinstvene igre narave

V Istri poleg Nacionalnega parka Brioni obstaja še šest različnih kategorij varovanja posameznih delov narave.

Gorski masiv Učka, ki je tudi najvišja točka Istre, je proglašen za naravni park, ker je na tem območju odkritih več zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst. Posebna rezervata gozdne vegetacije sta Motovunski gozd in gozd Kontija, posebni morski rezervat sta morje in podmorje Limskega kanala, posebni paleontološki rezervat pa so Datule pri Barbarigi.

V Istri je šest gozdnih parkov, devet zavarovanih območij krajine, en zoološki, trije geomorfološki in en geološki naravni spomenik ter dva spomenika parkovne arhitekture.

Email

Lob für Istrien

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Online Booking