Zmajarstvo

V zadnjih desetih letih je bilo na območju Buzeta, Učke in Čičarije urejenih osem vzletišč za zmajarje, kjer se lahko organizira velika tekmovanja s preleti po celi osrednji Istri – na zahodu do Buj, na jugo do Žminja, severno do slovenske meje in vzhodno vse do vrha Vojak. Letalna sezona zaradi blagega sredozemskega podnebja začne februarja in konča novembra, junija pa lahko spremljate evropsko prvenstvo, na katerem tekmuje 130 pilotov iz 30 držav!

Email

Zmajarstvo

Pogoji:

Učenja prostega letenja se lahko lotite, če imate potrdilo o zdravstveni sposobnosti v skladu z zakonskimi predpisi. Za mlajše od 18 let je potrebno overjeno pismeno dovoljenje staršev ali skrbnikov, najnižja starost za učenje pa je 15 let.

Cena pouka letenja: 3.500 Kn

Cena vključuje uporabo klubske opreme v času osnovnega pouka

Informacije

Klub za slobodno letenje Homo volans

Telefoni: +385 (0)91 2929932, +385 (0)91 2012752

Naslov: Nova cesta 136, HR-51410 Opatija

E-mail: info@homo-volans.hr

Spletna stran: www.homo-volans.hr

Klub Homo volans nudi vse informacije o možnostih, pogojih za letenje in usposabljanju pilotov, ukvarja se z rekreativnim letenjem ter organizira in sodeluje na državnih in mednarodnih športnih tekmovanjih.

Email

Lob für Istrien

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Online Booking