Bedeutende Parks und Nationalparks, botanische Gärten, Naturerbe

Nacionalni parkovi, parkovi prirode i botanički vrtovi u Istri predstavljaju prekrasne primjere prirodne baštine u kojima će uživati svi ljubitelji prirode. Doživite ljepote jedinog nacionalnog parka u Istri te očuvanu i netaknutu prirodu brojnih parkova prirode u Istri.

Thermalbad Istarske toplice

Palud

Naturpark Učka

Nationalpark Brijuni

Kap Kamenjak

Bucht von Lim

Show