Priopćenja

Otvoren poziv za prijavu kandidatura za dodjelu nagrade Zlatna koza-Capra d'oro 2019.

Turistička zajednica Istarske županije objavila je poziv za dostavu nominacija povodom tradicionalne dodjele godišnje nagrade Zlatna koza - Capra d'oro: www.istra.hr/zlatna-koza

Nagrađuju se istaknuti pojedinci kao i najbolji projekti ili aktivnosti na području marketinških aktivnosti u turizmu Istre, a posebno na području unapređenja proizvoda i turističke promocije i to u kategorijama evenata, inovativnih proizvoda, turističkih proizvoda i vizualnih komunikacija.

Na ovaj način, Turistička zajednica želi odati priznanje idejama, projektima i aktivnostima koje su svojom originalnošću i značajem doprinijele jačanju Istre kao vrlo atraktivne turističke destinacije te motivirati javni i privatni turistički sektor uz pružanje poticaja za daljnji uspješan rad.

Detaljnije informacije o nagradi te sve o dosadašnjim kandidaturama i dobitnicima možete potražiti na našoj web stranici www.istra.hr/zlatna-koza

Vaše prijave očekujemo do 20. studenog!

 

 

Concorso annuale Capra d’oro - Zlatna koza

L'Ente per il turismo dell'Istria ha pubblicato il bando per il concorso di assegnazione del premio annuale Zlatna koza-Capra d'oro: www.istra.hr/zlatna-koza

Il premio viene assegnato a persone fisiche, mentre la targa Zlatna koza-Capra d'oro viene assegnata per i progetti, prodotti e attività in quattro categorie: Eventi, Comunicazione visiva, Prodotto turistico e Prodotto innovativo.

In questo modo, l'Ente per il turismo desidera premiare le idee, i progetti e le attività che, con la loro originalità e significato, hanno contribuito al rafforzamento dell'Istria come attraente destinazione turistica e a motivare il settore del turismo pubblico e privato fornendo incentivi per ulteriori lavori di successo.

Informazioni dettagliate sul premio, sulle nomination e sui vincitori precedenti: www.istra.hr/zlatna-koza

Attendiamo le vostre domande entro il 20 novembre!

 

Prikaži