ISTRA INFO COVID-19 X

ISTRA INFO COVID-19

Call center +385 52 880088

Informacije za privatne iznajmljivače

[Ažurirano: 03.06.2020.]

U nastavku nalaze se sve korisne informacije, upute, preporuke i pravila ponašanja za privatne iznajmljivače u okolnostima bolesti COVID-19.
Izvor predmetnih informacija je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

PODUZETE MJERE:

TURISTIČKA PRISTOJBA (paušal)
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

TURISTIČKA ČLANARINA (paušal)
S obzirom na činjenicu da su mjerama Vlade RH obuhvaćena porezna davanja čije je dospijeće do 20. lipnja 2020., Dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona nije obuhvaćeno plaćanje članarine turističkim zajednicama za osobe koje članarinu plaćaju u paušalu (privatni iznajmljivači i OPG-ovi). Dospijeće plaćanja prve rate članarine za navedenu skupinu je 31.07.2020.

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
Obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, mogli su nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja (za prvo tromjesečje). Nadalje, za drugo tromjesečje Porezna uprava otpisuje obvezu poreza, odnosno za drugo tromjesečje nije potrebno slati zahtjev za odgodu plaćanja.

OPĆA PRAVILA I UVJETI:
• Fizička udaljenost
Tijekom boravka u smještajnom objektu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
• Dezinficijens
Na ulazima u smještajne objekte preporučljivo je na raspolaganje staviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem.
• Vidljive obavijesti i informiranje gostiju
Na ulazima u smještajne objekte nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite. Goste ukratko informirati prilikom dolaska o najvažnijim mjerama. Istaknuti u smještaju broj telefona zdravstvenih ustanova u slučaju sumnje na COVID-19.
• Maksimalan broj osoba u prostorima
Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim zajedničkim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako je riječ o članovima iste obitelji ili skupine.
• Zaštitna oprema
Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za djelatnike koji ulaze u smještajne jedinice gosta (spremačice, djelatnici održavanja i sl.)
• Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera
• Redovito prozračivanje prostora
• Higijena recepcije
Ukoliko u smještajnom objektu postoji recepcija, potrebno ju je dezinficirati prilikom svakog prijema i odjave gostiju. Smanjiti trajanje prijave ili odjave gostiju te je svakako potrebno držati udaljenost od 1,5 metra.
• Način plaćanja
Preporuča se primjenjivati kartično plaćanje, plaćanje predračunom ili samo-skeniranje dokumenta i sl. gdje je to primjenjivo i moguće.
• Uvjeti održavanja higijene zajedničkih sanitarnih čvorova
Pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje javnih sanitarnih prostora svaka dva sata. Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.
• Dostupnost opreme
U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice ukoliko iste zatraže.
• Ponašanje domaćina
Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju, rukovanje i bliski razgovor s gostom te održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju odmah treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijense na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za kožu s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
• Bazeni i plaže
Odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička udaljenost na druge goste izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Dezinficirati ležaljke ukoliko će ju određeni gost prestati koristiti a drugi istu želi koristiti. U slučaju nemogućnosti učestalog pristupa smještajnom objektu, osigurati dezinfekcijsko sredstvo kako bi navedeno mogli učiniti sami gosti.
• Wellness i saune
Preporuča se van funkcije staviti sve vlažne saune, dok finske saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA PROSTORA
• Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.

• Prije početka čišćenja dobro prozračite prostorije. Držite prozore cijelo vrijeme otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.

• Očistite pod neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.

• Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.

• Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje može dalje širiti virus.

• Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na temperaturi od minimalno 60 °C) i deterdžent za pranje rublja.

• Očistite i dezinficirajte košare i spremnike za prljavo rublje. Ako je moguće, koristite se vrećama za jednokratnu upotrebu ili vrećama za strojno pranje.

• Nakon čišćenja krpe oprati na temperaturi od minimalno 60 °C.

• Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim temeljito operite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi.

• Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.

• Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.

• Ostavite prozor otvoren i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

 

» Dodatne informacije [pdf dokument]

Prikaži