Covid-19

Ulazak u Republiku Hrvatsku

[Ažurirano: 29.07.2020.]

Za strane državljane

Od 1. srpnja svi državljani EU / EEA i osobe s prebivalištem u zemlji EU / EGP mogu ući u Hrvatsku slobodno, bez ograničenja

Pri ulasku u Republiku Hrvatsku državljani država članica Europske unije, schengenskog prostora i pridruženih Schengen zemalja kao i članovi njihovih obitelji i državljani trećih zemalja koji su dugotrajni rezidenti u skladu s Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine uzimajući u obzir status državljana trećih zemalja u pogledu dugotrajnog boravka i osoba koje imaju pravo boravka u skladu s drugim direktivama EU-a ili nacionalnim pravom ili koje imaju nacionalne dugoročne vize nisu obvezne pružiti poseban razlog njihova ulaska (posao, gospodarstvo, turistički itd.).

Mogu ući u zemlju pod istim uvjetima kao i prije izbijanja epidemije COVID-19, ali još uvijek pod epidemiološkim nadzorom i u skladu s općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Navedeno se odnosi i na građane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.

Radi skraćenja procedure na graničnom prijelazu savjetujemo prethodno ispunjavanje najave na Enter Croatia

Dodatak za državljane trećih država

Od 10. srpnja državljani trećih zemalja imaju nova ograničenja: mogu ući u zemlju samo zbog poslovnih ili turističkih razloga pod određenim uvjetima opisanim u daljnjem tekstu.

1. Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama niti su članovi njihovih obitelji, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih osobnih razloga, prilikom dolaska na granični prijelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku, koji može biti:

Neodgodivi osobni razlog - potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, primjerice u slučaju:
- odlaska na sprovod (npr. smrtni list, osmrtnicu)
- odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. liječnički poziv, potvrda o zakazanom liječničkom/stomatološkom pregledu, preporuku liječnika)

Ako ste vlasnik ili zakupac (vrijedi i za nositelje leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) - u Republici Hrvatskoj, graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima obitelji vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom.

Za ove osobe je određena je mjera karantene/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na 7 dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

2. Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:

- Poslovnih razloga ili gospodarskog interesa Republike Hrvatske: potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjeta Republici Hrvatskoj ili gospodarski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak gospodarskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u tvrtki registriranoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obvezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.

- Turističkih razloga: potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja/rezervacije u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (rezervacija, ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i

- Obrazovanja: potrebno je predočiti dokaz o školovanju/studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).

Ove osobe ne podliježu mjeri karantene/samoizolacije, ako na graničnom prijelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).

Ukoliko državljani trećih zemalja prilikom ulaska u Hrvatsku imaju test kojem je protekao rok od 48 sati, istima će se dozvoliti ulazak u Hrvatsku, uz određivanje mjere samoizolacije i ponovnog testiranja u Hrvatskoj o vlastitom trošku. Navedeno se može primjeniti na putnike i članove posade na jahtama.

Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne 14-dnevne karantene/samoizolacije.

Radi skraćenja procedure na graničnom prijelazu savjetujemo prethodno ispunjavanje najave na Enter Croatia

Dodatak za dolaske iz Velike Britanije

Od 10. srpnja, putnici iz Engleske mogu posjetiti Hrvatsku i vratiti se u Englesku bez da su u karanteni, osim ako nisu putovali kroz destinacije koje nisu u ovom izuzeću.
Kao i kod državljana EU / EEA, putnici bi trebali:
- Popuniti obrazac Enter Croatia kako bi ubrzali proces prelaska granice
- Upoznati trenutne sigurnosne mjere u Republici Hrvatskoj
- Proučiti najnovije FCO savjete (Ured za vanjske poslove i odnose sa zemljama Commonwealtha (The Foreign and Commonwealth Office - FCO)
- Ispuniti obrazac za lakšu lokaciju državljana Velike Britanije kako bi se s lakoćom mogli vratiti kući

Hrvatski državljani

Hrvatski državljani smiju se vratiti u Republiku Hrvatsku bez dodatnih zahtjeva ili posebnih mjera.


» Pregled broja slučajeva Covid-19 u hrvatskim regijama

Prikaži