Doživljaji

HTZ: Javni poziv 2014 - 2015


Javni pozivi 2015

Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini
Rok: 13. i 20.04.2015

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:
•    Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima
•    Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
•    TOP događanja.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s dodatnim prilozima možete pronaći na:
» http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-dogadanjima?Y2lcMzkzNSxwXDI0Mg%3d%3d
» Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

Javni poziv za potpore razvoju DMK
Rok: 09.04.2015.

Na web stranicama Hrvatske turističke zajednice objavljen je Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora za programe razvoja i  uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2015. godini.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s dodatnim prilozima možete pronaći na:
» http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-razvoju-DMK-?Y2lcMzkzNCxwXDI0Mg%3d%3d
» Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Javni poziv za dodjelu oznake PPS destinacija u 2015
Rok: 01.04.2015

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje destinacija za dodjelu oznake PPS destinacija u 2015. godini. Objavljena su i nova Pravila za dodjelu oznake PPS destinacija, kao i izmjene Pravila za osnivanje i djelovanje nacionalnog PPS kluba.

Javni poziv dostupan je na sljedećem linku:
» http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Projekti-HTZ-a/Objava-Javnog-poziva?Y2lcMzgxOQ%3d%3d

Pravila za dodjelu oznake PPS destinacije:
» http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Projekti-HTZ-a/Pravila-i-obrasci?Y2lcMzgyNA%3d%3d

Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“
Rok: 30.03.2015.

Dana 23.02.2015. Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Ministarstvo turizma će, s ukupno 24.194.000 kuna, sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe - privatni iznajmljivači.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere:
•    A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti;
•    B - Razvoj posebnih oblika turizma;
•    C - Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.

Javni je poziv otvoren do 30. ožujka 2015. godine, a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na web stranicama Ministarstva turizma u rubrici Potpore i krediti

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
Rok: 27.02.2015.

Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Rok: 20.02.2015.

 

Prikaži