Doživljaji

4. Pet miljari dubi

1998. Tema akcije: Sadnja stabala

Tema je odabrana iz razloga kako bi se posjetilo na ulogu šuma i stabala koju ona imaju u zaštiti i unaprjeđenju čovjekove okoline, utjecaju na ljepotu krajolika, stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma.


1998. Tema akcije: Sadnja stabala

Tema je odabrana iz razloga kako bi se posjetilo na ulogu šuma i stabala koju ona imaju u zaštiti i unaprjeđenju čovjekove okoline, utjecaju na ljepotu krajolika, stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma.

Prikaži