Doživljaji

19. Neka moja Istra blista


Tema i moto akcije:          Lokve su blago - blago su lokve
Otvaranje:                           Kaštelir. 22. ožujka 2013.
Trajanje akcije do:            21. lipnja 2013.

Nositelji akcije: Turistička zajednica Istarske županije, lokalne turističke zajednice, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Upravni odjel za održivi razvoj - Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije te Javna ustanova Natura Histrica

Osnovni cilj akcije: Uključivanje što većeg broja sudionika od predškolskih i školskih ustanova, jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, poduzeća do građanina pojedinca u očuvanje zdrave i čiste životne okoline

Sponzor akcije: Zagrebačka banka

Medijski pokrovitelji: Glas Istre, HR radio - Radio postaja Pula, Totalni FM

Sudionici akcije: Turističke zajednice gradova, općina i mjesta, lokalne samouprave i uprave, mjesni odbori, osnovne škole, dječji vrtići, razna sportska društva i udruge

Neka moja Istra blista od 1995. do 2012. godine:
1995. Čišćenje okoliša od otpada
1996. Divlji deponiji
1997. Zaštićeni objekti prirode
1998. Sadnja stabala
1999. Uklanjanje olupina
2000. Vode
2001. More i šume
2002. Svjetlosno zagađenje
2003. Podzemlje (kraške jame) i podmorje
2004. Slika istarske duhovnosti (graditeljska baština i ambijentalnost okoliša)
2005. I ja imam svoj park prirode
2006. Birajmo najveći dub u Istri: Od duba do mjesta vodi te bijela cesta
2007. Istarski vidikovci
2008. Zaštita ptica: Kadi su tići tamo je liplje
2009. Istarski kažuni
2010. Z bičikleton po Istri
2011. Šterne naše drage - za vajk su nan ustale
2012: Izvori vode - izvori života 

Aktivnosti 2013:

  • odrediti mjesto početka ekološke akcije (Lokva Dvori, u selu Dvori kod Kaštelira)
  • prikupiti popis lokvi po turističkim zajednicama
  • organizirati edukativne cikluse u Istarskoj županiji (7 predviđenih) u osnovnim školama (djeca: uzrast 5. - 8. razred) koje će voditi djelatnici Javnih ustanova u Istri (Natura Histrica i Kamenjak)
  • u dogovoru s lokalnim TZ-ima i lovačkim društvima pokušati očistiti lokve i postaviti edukativne tabele kako bi se očuvale
  • provesti najtečaj u sklopu projekta Volim Hrvatsku, Hrvatske turističke zajednice za najbolje dječje likovne i literarne radove na temu: Ljepote mojeg zavičaja / Lokve
  • organizirati završnicu ekološke akcije, dodijeliti nagrade i priznanja nagrađenima

Promotivne aktivnosti:

  • jumbo plakati i plakati B1; idejno rješenje plakata: Fabrika, Pula;
  • aktivnosti kroz medijska pokroviteljstva: Glas Istre, radio postaje, lokalne TV postaje
  • emitiranje spotova na lokalnim radio postajama

Aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i lokaliteti

TZ Umag-Umago
Lokaliteti: Bašanija, Boškarija, Frleti, Gornji Babići, Korona, Matelići, Valfontane, Brutija, Rožac, Donji Picudo, Gornji Picudo, Gavardija: tijekom proljeća planira se uređenje posljednjih triju lokvi, postavljanje drvenih ograda i sadnja ukrasnog bilja 

TZ Novigrad-Cittanova
TZ Novigrad u suradnji s TZ Novigrada-Cittanova, vrtićem Tičići, OŠ Novigrad, OŠ Rivarela, Muzejem-Museo Lapidarium te Gradskom knjižnicom Novigrad-Cittanova organizira prigodni likovni i literarni natječaj i izložbu na temu: Lokve.

Na likovnom natječaju sudjeluju djeca vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta, a na literarnom djeca starijeg školskog uzrasta. Žiri će odabrati najbolje radove u više uzrastnih kategorija, koji će biti nagrađeni, a potom i izloženi u prostoru Atrija Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova. Proglašenje najboljih, uz kratki prigodni program, održat će se u Parku ispred gradske knjižnice, u tjednu prije 20. travnja, a izložba će ostati otvorena do konca travnja.

TZ Brtonigla
Radini, Donji Katunari, Marinčići, Škrinjari, Serbani, između Serbana i Čendaka, Stancija Drušković, Park prirode Škarline - sve lokve su uglavnom očišćene od strane lovačkih društava

TZ Kaštelir-Labinci
Lokva Dvori na kojoj će se izvršiti sljedeće aktivnosti: čišćenje i uređivanje, ograđivanje drvenom ogradom, postavljanje klupa za sjedenje, obnavljanje biljnog fonda, postavljanje informativnog panoa, organiziranje likovne radionice sa djecom, bojanje i postavljanje kanti za otpad

TZ Vrsar-Orsera
Lokva Fabjan, Veliki Palud, u selima: Kloštar, Flengi, Gradina, Bralići, Delići

TZ Kanfanar
Na području Sošići (Kontrade): Škacikruh,  Blažićovica,  Puč u Kurili,  Žamarinka u Kurili,  Stara lokva u Kurili,  Rebica,  Bažarica, Biličinka,  Maklavun,  Majole,  Lokviva u Bubani,  Lokvina,  Morovac: 9 lokvi je očišćeno, preostale 4 očistile bi se tijekom proljeća;
U okolici Kanfanara, Okreti, Burići , Marići i Maružini: Škarpeniž,  Zanetovac,  Križmanka,  Gajica,  Ranjevac
Na području Prikodrage: Špinovica u Mrgani,  Baldinica u Baratu,  Kalina,  Valion lokva,  Mata u dragi,  lokva puli Dvigrad - od navednih, očišćena je lokva Baldinica

TZ Fažana-Fasana
Povodom Dana planete Zemlje organizira se 10 godina uspješne zajedničke suradnje dječjih vrtića, OŠ Fažana-Fasana i TZ Fažana-Fasana te organiziraju kreativne likovne radionice na temu natječaja Hrvatske turističke zajednice: Ljepote mojeg zavičaja (u sklopu projekta Volim Hrvatsku) i na temu: Lokve (u sklopu projekta Neka moja Istra blista) te posjet Nacionalnom parku Brijuni na temu: Lokve.

TZ Medulin
Medulinska lokva kod Fucana, lokva u Premanturi na ulazu u Rt Kamenjak

TZ Labin
Labin: Marcilnica, Gondulići 1, Gondulići 2, Gondulići 3, Kol bergat, Kol na tikački, Mikuljanski kol, Kol na brštovice, Ripenda-kosi, Kol na šušlje, Dragulinov kol, Dubrova, Katuri, Kol vidasi, Midas, Kol na beneci, Kol žugoj, Solina
Raša: Drenje 1, Drenje 3, Drenje 2, Drenje 4, Lovačka, Cerovica, Skitača
Nedešćina: Kol puli Maurići, Rupica, Balavone, Eržišće, Lašćevica, Puč, Mrguda, Snašica, Baronov kol, Pjeričov kol, Reški, Viškovica, Fortica, Šumber 1, Šumber 2, Šumber 3
Globe grupa koju čine učenici Srednje škole Mate Blažine iz Labina-Albona pod vodstvom svojih mentorica izradili su studiju Krške lokve Labinštine s temeljnim istraživačkim pitanjem: Jesu li krške lokve labinštine ugroženi ekosustavi;

TZ Središnje Istre
Pajićka, Brčićeva lokva, Šuranska lokva, Bankova lokva, Šprahovica, Starajčićka lokva, Červarova lokva, Velika lokva

Plan ostalih ekoloških aktivnosti turističkih zajednica: 

TZ Umag-Umago
Odvoz krupnog otpada: u suradnji s Pogonom za održavanje javnih površina Grada Umaga-Umago i Komunalnog poduzeća 6. maj organizirati će se besplatno sakupljanje krupnog otpada na području cijelog grada
Čišćenje podmorja: u suradnji s lokalnim ronilačkim klubovima organizirati će se čišćenje podmorja na području luke Savudrija-Salvore te luke Umag-Umago 

TZ Novigrad-Cittanova
- 20. travnja 2013. godine u sklopu ovogodišnje akcije Neka moja Istra blista, na širem području Grada Novigrada-Cittanova održat će se niz aktivnosti objedinjenih pod nazivom Novigradski eko dan 2013.
Program će sadržavati slijedeće aktivnosti:
1. Eko-akcija čišćenja priobalja i plaža na širem području grada:
- plaža / priobalje od Karpinjana do Marede
Očekuje se odaziv i angažman predstavnika gradskih udruga i sportskih klubova, ustanova i institucija, te drugih zainteresiranih građana-volontera.
Akcija čišćenja provodi se duž gotovo čitavog poteza javnih plaža na području grada. Okupljanje je u 9 sati ujutro, na parkiralištu ispred restorana Tri palme.
2. Eko-akcija podvodnog čišćenja gradske lučice:
- od Mandrača do dige (velikog mola sa svjetionikom)
Sudjeluju članovi Športsko-ribolovnog društva Ribon iz Novigrada-Cittanova te drugi zainteresirani građani-volonteri.
3. Eko-akcija čišćenja pješačkih i bike staza na području Novigrada-Cittanova
Sudjeluju članovi novigradskih podružnica Planinarskog društva Planik Umag-Umago i Društva gljivara Bujštine Boletus.  
4. Eko-akcija čišćenja završnog dijela vodotoka i samog ušća rijeke Mirne na Antenalu.
Sudjeluju članovi Sportsko-ribolovnog društva Istra iz Buja i Kluba mladih istraživača Explora
5. Eko-akcija čišćenja priobalja i plaže u naselju Dajla:
- javna plaža podno šetnice, od Belvedera do samostana
Očekuje se odaziv i sudjelovanje članova udruga i sportskih klubova s područja Dajle, te drugih zainteresiranih mještana-volontera. Okupljanje je u 9 sati ujutro na plaži Belveder.  
6. Obiteljska biciklijada:
- start: kružni tok ispred vrtića / osnovne škole, 11 h
- cilj: park u Karpinjanu (pored sportskih terena)
Sudjeluju djeca vrtićkog i školskog uzrasta te njihovi roditelji. Staza nije zahtjevna već je biciklijada više simboličnog karaktera, s namjerom populariziranja zdravog načina života i očuvanja zdravog okoliša.
7. Druženje u prirodi
Po završetku svih gore navedenih aktivnosti, svi sudionici okupljaju se u parku u Karpinjanu gdje je cilj biciklijade, kao i kraći prigodni program u režiji vrtića i škola, pa će se na tom prostoru okupiti veći broj Novigrađana (i njihovih gostiju), te je za očekivati kako će ovaj eko-dan prerasti u zajedničko druženje okupljenih u prirodi.

Pored navedenih aktivnosti koje će se održati na dan 20. travnja 2013., predviđeno je prikupljanje krupnog otpada na širem području grada:
Grad Novigrad-Cittanova putem gradskog komunalnog odjela organizirat će odvoz krupnog otpada (bijela tehnika, namještaj i sl.) s čitavog područja Grada. Odredit će se nekoliko lokacija / punktova na području Grada na kojima će se moći ostavljati krupni otpad, kojega će potom odvoziti djelatnici Komunalnog poduzeća Neapolis. Građanstvo će o svemu biti obaviješteno putem obavijesnih plakata, letaka, medija, internet stranica (www.novigrad.hr)… Slična akcija ponovit će se i početkom lipnja.     
Napomene: Organizatori Novigradskog eko dana 2013 su TZ Novigrada-Cittanova i Grad Novigrad-Cittanova. Logističku podršku u okviru aktivnosti eko-akcija čišćenja pružit će gradsko komunalno poduzeće Neapolis te Komunalno poduzeće 6. maj Umag-Umago, dok će u okviru biciklijade logistički pomoći članovi Moto-kluba Pirates iz Novigrada-Cittanova te djelatnici MUP-a. Realizacija svih spomenutih aktivnosti podrazumijeva i suradnju nositelja TZ Novigrad-Cittanova s Gradom Novigradom-Cittanova, Lučkom upravom Umag-Novigrad, Lučkom kapetanijom Pula-Pola – Ispostavom Novigrad-Cittanova, te nekolicinom drugih institucija. Medijski pokrovitelj novigradskog Eko dana je Hrvatski radio - Radio Pula.

TZ Funtana-Fontane
Ovogodišnja ekološka akcija Neka moja Istra blista u organizaciji TZ Funtana-Fontane planira se održati 20. travnja 2013. godine. U sklopu akcije namjera je provesti sljedeće aktivnosti:
- čišćenje šetnice Funtana-Fontane - Zelena laguna,
- uređenje izvora vode u Funtani (Šterna i Perila),
- čišćenje javnog kupališta (ispod turističkog naselja Funtana-Fontane),
- čišćenje podmorja i otoka,
- čišćenje i uređenje biciklističkih staza,
- čišćenje vodootpadnog  kanala koji prolazi kroz Funtanu,
- čišćenje grmlja uz ceste i putove,
- odvoz smeća i ostataka s divljih deponija,
- sadnja sadnica cvijeća
- sadnja maslina,
- edukativnim pristupom s najmlađima (djecom iz vrtića i Osnovne škole iz Vrsara-Orsera) sakupljati sitan otpad i smeće po mjestu.


TZ Poreč-Parenzo
- Akcija: Dodir leptira, kojom se nagrađuju najljepši mjesni odbori, okućnice te najljepši balkoni
van šireg centra grada
- provode se kontinuirane akcije saniranja divljih deponija uz biciklističke staze, čišćenje porečkog akvatorija i otočića, čišćenje i uređivanje pojedinih gradskih prostora: šumice, uređenje i sadnja cvijeća na rotorima, i sl.
- nastavak sufinanciranja projekta: Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika za zadravlje ljudi, prvi projekt takve vrste u Hrvatskoj
- uređenje i sanacija porečkih plaža

TZ Vrsar-Orsera
Osnovna škola planira tijekom travnja sadnju sadnica lavande u školskom vrtu u svrhu proizvodnje lavandinog ulja.
Dječji vrtić Tići planira sljedeće aktivnosti:
Ožujak - pripremni radovi za sadnju i sjetvu u Mediteranskom vrtu
Presađivanje dviju sadnica Maslina na stražnje dvorište vrtića
21.3. obilježavanje Svjetskog dana šuma i početka proljeća - sadnja dviju sadnica stabala Ladonje i Judinog drva, u suradnji sa Šumarijom
Travanj - sadnja biljaka u Mediteranskom vrtu - nosioci aktivnosti - grupe Lastavice, Vrapčići
Travanj - ekološka akcija s roditeljima i djecom - Bojanje zida i ograde dječjeg vrtića, prekopavanje i obnavljanje pješčanika
Svibanj: radovi u vrtu - sadnja i prepikiravanje povrća
TZ Vrsar-Orsera u suradnji s Općinom Vrsar-Orsera i Komunalnim poduzećem Montraker organizirat će i provesti tradicionalna eko akcija, 13.04.2013.
Ronilački centar Ugor Vrsar-Orsera u suradnji s ostalim ronilačkim klubovima iz županije (ukupno oko 50 ronilaca) provest će akciju čišćenja podmorja vrsarske luke, 20.04.2013.

TZ Rovinj-Rovigno
20.04: besplatna podjela cvijeća: Lavanda, Ružmarin, Salvia, Verbena, Pelargonia, Surfinia, ljetnice (Begonia, Tagetes Petunia, vodenice); Besplatno će se građanima i gostima podijelit cca 1500 komada sadnica. Podjela će se izvršiti ispred TZ Rovinj-Rovigno u 10,00 sati.
Svibanj: uređenje i čišćenje otoka Sv. Ivan u suradnji sa Lovačkim društvom Rovinj-Rovigno. Tradicionalna akcija. Akcija započinje u 9,00 sati.
Svibanj: uređenje i čišćenje otoka Figarola u suradnji sa Sportsko-ribolovnim društvom Meduza. Tradicionalna akcija. Akcija započinje u 9,00 sati.
tijekom cijele godine: uređenje i održavanje postojećih bike staza i signalizacija.
Veljača - svibanj: nastavak uređenja gradine Monkodonja
Veljača - svibanj: nastavak iskopavanja i uređenja tumula (Tumul - brežuljak ili nasip od zemlje ili kamena podignut iznad groba ili grobnica) na uzvisini Mušego koja je smještena 500 m zračne linije jugoistočno od Monkodonje.


TZ Vodnjan-Dignano
- eko akcija Čiste plaže početkom svibnja: akcija čišćenja plaža, podmorja i priobalja Barbarige uz prigodno druženje
- tijekom sezone zaposlene 2 osobe koje svakodnevno prelaze plaže u Peroju i Barbarigi i čiste plaže
- prema potrebi dodatne akcije čišćenja

TZ Fažana-Fasana
Dan planete Zemlje: 22. travnja 2013. u 9,00 sati; Prezentacija 10 godina zajedničke suradnje dječjih vrtića, OŠ Fažana-Fasana i  TZ Fažana-Fasana
Zajedničke aktivnosti:
1. Uređenje okoliša i sadnja biljaka
- Dvorišta dječjih vrtića Sunce i More te Osnovne škole Fažana-Fasana
Dječji vrtić Sunce:  Uređenje sjenovitih mjesta dvorišta  u funkciji dječje igre – izrada taktilne staze od prirodnih materijala
Dječji vrtić More: Uređenje  ekološkog povrtnjaka i voćnjaka
OŠ Fažana-Fasana: sadnja autohtonih biljaka, maslinik Dječjeg igrališta u Fažani
Udruge penzionera Fažane: uređenje i sadnja maslina
2.  Kreativne likovne radionice
- Dječji vrtići i OŠ Fažana-Fasana: Glinaonica, tema: Moj planet - radionice djece dječjih vrtića Sunce i More
- Titova riva: radionice za djecu i penzionere raznim likovnim tehnikama
Slovo na slovo - bojanka  s prezentacijom kulturnih i prirodnih znamenitosti Fažane
3. Ljepota mojeg zavičaja - igraonica osjetila mirisa i dodira
4. Sakupljanje i odvožnja starog papira - akcija djece vrtića, škole i penzionera Fažane
5. Izložba u TZ Fažana-Fasana - izložba radova djece vrtića i škole na temu Moj planet
6. Potraga za izgubljenim blagom - projekt djece iz 2011. godine. Djeca i njihovi nonići i none zajedno će sudjelovati u potrazi za materijalnim i nematerijalnim dobrima, te prirodnim znamenitostima značajnim za povijest i kulturu Fažane
7. Izrada tradicionalnih ribarskih alata
Fažanski ribari održat će radionicu izrade tradicionalnih ribarskih alata
8.  Prezentacija desetogodišnje suradnje na eko projektima i održivom razvoju turizma
- Uređenje okoliša dječjih vrtića i osnovne škole
- Uređenje parkovnih površina  plaže Dječjeg igrališta u Fažani
- Sadnja maslina u masliniku Dječjeg igrališta
- Razne kreativne likovne radionice
- Bičikletom po Istri - biciklistički poligon
- Potraga za izgubljenim blagom
- Projekt: Slovo na slovo
- Izrada tradicijskih ribarskih alata od prirodnih materijala
- Sadnja biljaka za izradu tradicijskih ribarskih alata od prirodnih materijala
- Prikupljanje reciklažnih materijala
9. EKO predstave:
Dječji vrtić Sunce: eko glazbena predstava: Cirkus kumulus
Dječji vrtić More: lutkarska predstava Čovjek i okoliš

TZ Pula-Pola
Čišćenje podmorja
Tradicionalno se sa Zajednicom tehničke kulture i ronilačkim klubovima nastavlja čišćenje podmorja što je bitno za postizanje ukupne kvalitete plaža.
Ova godina će biti 18. za redom da se čisti podmorje i priobalje u pulskom akvatoriju.
Planirana je samo jedna akcija jer je redovitim održavanjem i čišćenjem plaža posljednjih godina dostignuta zadovoljavajuća razina ukupne kvalitete plaža.
Termin čišćenja za ovu godinu biti će početkom lipnja.
Uređenje grada: TZ Pula-Pola također planira u suradnji s tvrtkom Herculanea urediti grad koje će kroz cijelu godinu davati vedriji izgled gradu.
Održavanje pješačkih staza: Pješačke staze se svake godine održavaju čistim i prohodnim pa se za ovu godinu planirane dvije akcije čišćenja i to na proljeće (ožujak) i na jesen (rujan) u suradnji s Klubom rekreativaca u prirodi Pula-Pola - KRUPP.
Označavanje i održavanje biciklističkih staza: TZ Pula-Pola nastavlja održavati biciklističke staze i obnavljati uništene znakove.
Ekološke akcije ostalih koje TZ Pula-Pola potpomaže:
- OŠ Monte Zaro nastavit će se financirati konkretne aktivnosti budući je TZ Pula-Pola kum Eko škole.
- S Klubom ribolovaca Uljanik organizirat će se čišćenje Fratarskog otoka i Bunarine.
- Sa sportskim ribolovnim društvom Mandrač-Tivoli organizirat će se čišćenje podmorja i kopna područja Mandrača - Valelunga, na proljeće.
- Financiranje Mjesnog odbora Stoja za uređenje javnih površina blizu mora
- Sufinanciranje akcija za izbor najljepše okućnice u organizaciji pojedinih mjesnih odbora.
- Sufinanciranje Udruge Zelena Istra za organizaciju programa za osnovne škole: Reciklirajmo u školi.
- Sufinanciranje Aquariuma Pula  za akcije puštanja morskih kornjača u more i izradu skulpture kornjače Želve
- Sufinanciranje Povijesnog i pomorskog muzeja Istre za zamjenu eko rasvjete ispred muzeja.

TZ Labin
Eko akcije se, kao i svake godine, odvijaju u svibnju i početkom lipnja mjeseca svaki vikend jer se radi o sportskim društvima i udrugama koje su angažirane. Cilj eko akcija je uređenje rabačkog priobalja prije sezone kupanja nakon čega na nekim dijelovima priobalja koje nije pokriveno redovnim odvozom smeća TZ Labin ugovorom s Komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o., Labin preuzima obvezu prikupljanja smeća i njegovog odvoza 2 x tjedno kako bi cijeli rabački zaljev bio primjereno održavan za sve kupače. Prva akcija čišćenja rabačkih plaža već je počela a rade je učenici elektro smjera Srednje škole Mate Blažine, Labin. Ostale akcije kreću u svibnju i početkom lipnja. Sudjeluju svi rabački klubovi: nogometni, jedriličarski, podvodnih aktivnosti, labinski malonogometni klub Albona 95 te lovačko društvo Kamenjarka, Labin. TZ Labin podržava sajam svijeća u organizaciji 1.maj d.o.o. Labin koji će se održati 19. i 20.4.2013. te Long walk day kojeg u travnju organizira planinarsko društvo Skitaci, 27.4.2013. TZ Labin angažira i osobu koja redovno obilazi pješačku stazu Rabac-Labin i obavi što treba da bude prohodan i sakuplja eventualno smeće na stazi.

TZ Kršan
- 27.04. Sajam cvijeća u Vozilićima
- 27. i 28.04. Festival samoniklog bilja
- Od sredine svibnja do sredine lipnja Dani istarskog zvončića
- jedna subota u svibnju čišćenje plaža

TZ Buzet
U sklopu ekološke akcije Neka moja Istra blista - Naj nan Buzeština bije lipa čista, u suradnji sa Srednjom školom Buzet i Komunalnim poduzećem Park, 05.03.2013. provedena je ekološka akcija Proljeće na Mirni u kojoj je uređena i uljepšana pješačka i trim staza uz Mirnu, od Mosta do Tombasina. Akcija se sastojala od sadnje perunika, drveća trešanja, uređenja mjesta za postavljanje klupica, kanti za smeće i obnovu sprava trim staze. Obzirom da su lokve tema ovogodišnje akcije, TZ Buzet radit će na osviještavanju građana o lokvama, te pokušati dobiti popis njihov lokacija. U suradnji s mjesnim odoborima pokrenuti će se akcija Margerita u kojoj se bira najuređenija okućnica, balkon i poslovno-gospodarski objekt, a proglašenje najboljih održat će se na Subotini, 07.09.2013.
U mjesecu travnju, točnije 27.04.2013. održati će se Sajam cvijeća na kojem će se predstaviti rasadnici i cvjećari iz Istre, ali i ostalih dijelova Hrvatske te prvi puta organizirati će se i Edukativni kutak samoniklog i ljekovitog bilja.
Zajedno s Hrvatskim planinarskim društvom Planik Podružnicom Buzet i dalje raditi na održavanju postojećih pješačkih staza kako bi bile prohodne i oznake/markacije uočljivije.
Kao i svake godine, u suradnji s mjesnim odborima organizirane su akcije čišćenja i sabiranja krupnog otpada koji se nalazi u prirodi, kojeg je potom odvezla tvrtka koja se bavi otkupom krupnog otpada.

TZ Oprtalj
Konstantno čišćenje deponija (tri deponija na području TZ Oprtalj)
Jednom na godinu prikupljanje starih olupina automobila i ostalih metalnih olupina.

Prikaži