Doživljaji

18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA


Tema: IZVORI

Moto akcije: Izvori vode - izvori života

Trajanje akcije: 21. ožujka do 21. lipnja 2012. godine

Nositelji akcije: Turistička zajednica Istarske županije, lokalne turističke zajednice, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Upravni odjel za održivi razvoj - Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije i Javna ustanova Natura Histrica

Osnovni cilj akcije: Uključivanje što većeg broja sudionika od predškolskih i školskih ustanova, jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, poduzeća do građanina pojedinca u očuvanje zdrave i čiste životne okoline

Sponzor akcije: Zagrebačka banka

Medijski pokrovitelji:

- Glas Istre

- HR radio - Radio postaja Pula
- Radio Giardini

Sudionici u akciji: Turističke zajednice gradova, općina i mjesta, lokalne samouprave i uprave, mjesni odbori, osnovne škole, dječji vrtići, razna sportska društva i udruge

Dosadašnje teme akcija:

1995.     Čišćenje okoliša od otpada
1996.     Divlji deopniji
1997.     Zaštićeni objekti prirode
1998.     Sadnja stabala
1999.     Uklanjanje olupina
2000.     Vode
2001.     More i šume
2002.     Svjetlosno zagađenje
2003.     Podzemlje (kraške jame) i pomorje
2004.     Slika istarske duhovnosti (graditeljska baština i ambijentalnost okoliša)
2005.     I ja imam svoj park prirode
2006.     Birajmo najveći dub u Istri uz moto „Od duba do mjesta vodi te bijela cesta“
2007.     Istarski vidikovci
2008.     Ptice: Kadi su tići tamo je liplje
2009.     Kažuni i suhozidi
2010.     Bicikle: Z bičikleton po Istri
2011.     Šterne (cisterne, vodospreme kao značajan povijesno-graditeljski spomenik):  Šterne naše stare - za vajk su nan ustale

Aktivnosti 2012:
Uz već tradicionalne aktivnosti čišćenja okoliša, zbrinjavanja otpada, uređenja okućnica, sadnje stabala, čišćenja podmorja te drugih ekoloških aktivnosti, ovogodišnja „Neka moja Istra blista“ posvećena je izvorima.
Usuradnji sa svim turističkim zajednicama, gradovima i općinama priredit će se popis izvora vode po područjima od kojih bi se pojedini uredili kao turistički punktovi. Koordinacijski odbor eko akcije predložio je se na osnovu prikupljenih podataka s terena pokuša napraviti i turistička karta s izvorima vode.
Otvorenje eko akcije održat će se na izvoru vode „Trstenik“ blizu Vodica (općina Lanišće) budući je područje Ćićarije najbogatije izvorima vode u Istri.
Uz eko-akciju „Neka moja Istra blista“ provodi se i projekt „Volim Hrvatsku“ u organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, na temu „Djeca – čuvari prirode“.
Djeca vrtića i škola, kao i svake godine, pozvana su da se uključe u ekološko-edukativnu akciju s likovnim i literarnim radovima. Uz navedene, provodit će se i akcije „Zeleni i plavi cvijet“ te „Čovjek ključ uspjeha“, također u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Promotivne aktivnosti akcije odvijaju se putem jumbo plakata uz istarske prometnice, B1 plakate distribuirane školama, vrtićima, javnim ustanovama i društvima, aktivnosti kroz medijska pokroviteljstva putem Glasa Istre, radio postaja i lokalnih TV postaja. Idejno rješenje akcije osmislila je tvrtka Fabrika iz Pule.
Ovogodišnji eko-song kao i eko-spotovi emitirat će se na lokalnim radio postajama (HR radio postaja Pula-Pola i Radio Giardini) za vrijeme trajanja akcije. Autor tekstova, glazbe i aranžmana je Arinka Šegando.

Ekološke aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i izvori vode na njihovom području:

TZ BUJE
Polazeći od teme ovogodišnje akcije „Izvori vode“ TZ Buje-Buie planira urediti izvore kao i prilaze:
-    Rošokai, Buje-Buie
-    Muzolini, Krasica
-    Gardoši, Krasica
-    Ščava, Kršete
-    Studenac, Oskuruš
-    Vruja, Oskuruš
-    Merišče, Momjan
-    Fontanela, Mali vrh
-    Fontana, Momjan
-    Fontanela, kod momjanskog kaštela
-    Brec, Momjan
-    Ščurak, Smilovoći
-    Brdo, Izvor Argile
-    Škaunice, Kaštel
TZ Buja svake godine tradicionalno u sklopu akcije organizira čišćenje nekoliko izvora na svom području. Od ostalih aktivnosti organizira se edukativna sadnja ukrasnog bilja s dječjim vrtićima i osnovnim školama, uređenje šetnice u podnožju bujske starogradske jezgre kao i uređenje pješačkih i bike staza. U suradnji s gradskom upravom organizira se sakupljanje i odvoz krupnog otpada.


TZ POREČ
u sklopu ekološke akcije TZ Poreč provodi već tradicionalnu akciju „Dodir leptira“ kojom se nagrađuju najljepši mjesni odbori, okućnice te najljepši balkoni van šireg centra grada. Želja TZ-a je motivirati stanovnike mjesnih odbora Poreštine na uređenje okućnica, balkona, terasa i vrtova, kako bi doprinijeli kvalitetno uređenom okolišu, ekološkoj osviještenosti te ukupno boljem uređenju svoga grada za dobrobit lokalnog stanovništva i turista.
TZ Poreč provodi kontinuirane akcije saniranja divljih deponija uz biciklističke staze, čišćenje porečkog akvatorija i otočića, čišćenje i uređivanje pojedinih gradskih prostora kao što su šumice, uređenje i sadnja cvijeća na rotorima, saniranje plaža i sadnja borova.
U 2012. godini TZ Poreč nastavlja sa sufinanciranjem projekta „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika za zdravlje ljudi“ koji je realiziran prošle godine po prvi puta. Radi se o prvom takvom projektu u Hrvatskoj i jednom od malobrojnih projekata u Europi.
Projekt kojeg TZ Poreč podupire već duži niz godina a predstavlja zasigurno jedan od prioriteta ulaganja je uređenje i sanacija porečkih plaža.


TZ KAŠTELIR-LABINCI
U dogovoru s Općinom Kaštelir-Labinci i Hrvatskim vodama u pripremi je otvaranje pješačke staze Kaštelir - Vela Mukla (uzletište paraglidinga) - izvorište Bulaž - stari mlin i natrag, s oznakama i odmaralištem.
- 22.03. Svjetski dan voda: 9,30 sati - Kaštelir, park na Placu – radionica sa djecom na temu vode i prizivanje kiše bubnjevima
- 22.04. Dan planeta zemlje: u 14,00 sati - Kaštelir,mali park na Placu - čišćenje i uređivanje parka te sadnja lavande (dječji vrtić Radost i TZ)
- 24.04. u 8,00 sati - Labinci, dječje igralište i park - čišćenje, uređivanje, farbanje čekaonice, prekopavanje terena za odbojku na pijesku, farbanje bačva za otpad i postavljanje mreža (Osnovna škola Jože Šuran, Područna Kaštelir i TZ)
    

TZ FUNTANA
Ovogodišnja ekološka akcija "Neka moja Istra blista" u organizaciji TZ Funtane planira se održati 21. travnja uz sljedeće aktivnosti:
-    čišćenje šetnice Funtana-Fontane – Zelena laguna,
-    uređenje izvora vode u Funtani (Perila),
-    čišćenje javnog kupališta (ispod turističkog naselja Funtana-Fontane),
-    čišćenje podmorja i otoka,
-    čišćenje i uređenje biciklističke staze,
-    čišćenje vodootpadnog  kanala koji prolazi kroz Funtanu,
-    čišćenje grmlja u šumi kraj Turističkog naselja Funtana-Fontane,
-    čišćenje grmlja uz ceste i putove,
-    odvoz smeća i ostataka s divljih deponija,
-    sadnja sadnica cvijeća
-    sadnja maslina,
-    edukativnim pristupom s najmlađima (djecom iz vrtića i Osnovne škole iz Vrsara-Orsera) sakupljati sitan otpad i smeće po mjestu.

Šterna i Perila izvori su vode u Funtani koji se nalaze na samom ulazu u mjesto i po kojima je mjesto dobilo ime. Latinski fons, fonticus znači izvor. Ti izvori bili su posebnost Funtane kroz dugu povijest i oblikovali su život mještana i šire okoline.


TZ VRSAR
Osnovna škola Vrsar-Orsera uključit će se u natjecanje "Najljepši školski vrtovi" te će učenici i djelatnici škole uređivati školski okoliš novim sadnicama.
TZ Vrsar-Orsera će u suradnji s Općinom Vrsar-Orsera organizirati 14.04. eko akciju, odnosno dan čišćenja mjesta, u koji će biti uključeni građani, djeca vrtića i osnovne škole, sve udruge i sportski klubovi.
Dana 22.04.2012. ronilački klub Ugor će u suradnji sa Županijskim ronilačkim savezom organizirati čišćenje podmorja ispred apartmanskog naselja Koversada, a tijekom proljeća još nekoliko akcija čišćenja podmorja vrsarske luke.


TZ  ROVINJ
- 14.04.2012.: besplatna podjela cvijeća: Lavanda, Ružmarin, Salvia, Santolina, Verbena, Pelargonia, Surfinia, ljetnice (Begonia, Tagetes Petunia, vodenice)  
Besplatno se građanima i gostima dijeli 1.500 komada sadnica ispred Turističke zajednice.
- 07.04.2012. u 15,00 sati: biciklijada povodom eko akcija “Neka moja Istra blista”- Monkodonja – Palud; polazak ispred  TZG Rovinj-Rovigno-Rovigno – biciklijada od 29 km   
- Svibanj: uređenje i čišćenje otoka Sv. Ivan u suradnji s lovačkim društvom «Rovinj-Rovigno»,  
uređenje i čišćenje otoka Figarola u suradnji sa SRD «Meduza»
- tijekom čitave godine: uređenje i održavanje postojećih bike staza i signalizacija
- veljača-svibanj: nastavak uređenja gradine Monkodonja
- veljača–svibanj: nastavak iskopavanja i uređenja tumula (Tumul - brežuljak ili nasip od zemlje ili kamena podignut iznad groba ili grobnica) na uzvisini Mušego koja je smještena 500 m zračne linije jugoistočno od Monkodonje.

Izvori vode na području TZ Rovinj-Rovigno:
- Limski kanal: Lijeva obala Limskog kanala, 200 m od kraja zaljeva. Izvor ograđen betonskim zidom kako bi se smanjio utjecaj mora. Izvor se javlja u kaverni unutar debelo uslojenog vapnenca. Više je ili manje zaslanjen u toku cijele godine.
- Jama Punta Korente koja dopire do podzemne vode. Dimenzije vodenog jezerca su 6 x 2,5 m, a dubina za sada nepoznata u južnom dijelu, dok u sjevernom iznosi 1,5 m s vidljivim kršjem u dnu. U jugoistočnom dijelu iste prostorije 6 m iznad vode nalazi se pukotina kojom u objekat dospjevaju oborinske vode.

 
TZ PULA
- Čišćenje podmorja
Tradicionalno se sa Zajednicom tehničke kulture i ronilačkim klubovima nastavlja čišćenje podmorja što je bitno za postizanje ukupne kvalitete plaža.
Ova godina će biti 17. za redom da se čisti podmorje i priobalje u pulskom akvatoriju.
I planirana je samo jedna akcija jer je redovitim održavanjem i čišćenjem plaža posljednjih godina dostignuta zadovoljavajuća razina ukupne kvalitete plaža.
Termin čišćenja za ovu godinu je: 02.06.2012.

- Uređenje grada
TZ Pula-Pola također planira u suradnji s tvrtkom Herculanea urediti grad koje će kroz cijelu godinu davati vedriji izgled gradu.

- Održavanje pješačkih staza
Pješačke staze se svake godine održavaju čistim i prohodnim pa su za ovu godinu planirane dvije akcije čišćenja i to na proljeće (ožujak) i na jesen (rujan).  

Ekološke akcije ostalih koje TZ Pula-Pola potpomaže:
- Osnovnoj školi Monte Zaro nastavit će se financirati konkretne aktivnosti budući je Turistička zajednica kum njihove Eko škole
- S Klubom ribolovaca Uljanik organizirat će se čišćenje Fratarskog otoka i Bunarine
- Sa sportsko ribolovnim društvom „Mandrač-Tivoli“ organizirat će se čišćenje podmorja i kopna područja Mandrača – Valelunga  i to na proljeće
- Financirati će se Mjesni odbor Stoja za uređenje javnih površina blizu mora
- Sufinancirati će se akcije za izbor najljepše okućnice u organizaciji pojedinih mjesnih odbora
- Sufinanciranje tiskanje edukativnog letka „Zajedno u zaštiti ugroženih vrsta sjevernog Jadrana“ Udruge Zelena Istra

Na području TZ Pule postoji jedan izvor vode: Nimfej na Karolini.


TZ MARČANA
Na području TZ Marčana nalaze se sljedeći izvori vode:
Rulja: izvor vode nedaleko Krničkog Porta. To je zapravo, vrulja koja inače označava slatkovodni podmorski izvor u kojem izbija podzemna voda sa susjednog kršnog kopna. Ovaj izvorna kopnu ograđen je još u doba Austrije.
Budava: Uvala na jugoistočnoj obali Istre koja se nalazi između Valture i Kavrana. Unutarnji dio račva se na sjevernu uvalu Velika Budava i južnu uvalu Mala Budava. Na obali Male Budave nalaze se izvori slatke vode. Budava je također zbog svoje prekrasne prirode predložena za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajolika.
Blaz: Uvala Blaz nalazi se sa rakljanske strane Raškog zaljeva na cca. 25 km od Pule i 25 km od Labina-Albona. U samoj uvali nalazi se nekoliko izvora pitke vode, a jedan je od njih nekoliko desetaka metara dugačak potok (izvire nedaleko od ušća u samo more).


TZ BARBAN
Na području Općine Barban ima nekoliko lokacija s izvorima vode. Jedan izvor vode je ispod sela Hrboki, a drugi ispod Sutivanca, vjerojatno ih ima i više, ali ove su poznate jer se nalaze u blizini naših pješačkih staza. Jedna staza se i zove "Putem izvora".


TZ LABIN
TZ Labin će kao i svake godine imati 7 raznih akcija čišćenja priobalja rabačkog zaljeva što je u funkciji pripreme za sezonu kupanja. Prva akcija kreće prije Uskrsa a izvode je učenici SŠC Mate Blažine Labin i odvija se već od ovog tjedna u nekoliko dana jer oni čiste plaže u cijelom Rapcu.
Ostale akcije izvesti će se vikendima u svibnju i početkom lipnja mjeseca a sudjeluju: LD Kamenjarka, Drušvo podvodnih aktivnosti Rabac, MNK Veterani Rabac, JD Kvarner Rabac, NK Rabac, MN Albona 95 Labin.

TZ Labin će pomoći organizaciji Sajma cvijeća u Labinu-Albona tiskanjem plakata – održava se 20.i 21.4.2012. na Trgu Labinski-Albonah rudara, Labin u organizaciji komunalnog poduzeća 1.maj d.o.o., Labin. TZ Labin je uključen i u odabir najljepših okućnica po mjesnim odborima Grada Labina-Albona – izbor provodi Grad Labin u suradnji s mjesnim odborima. Nagrade najljepšim okućnicama dijele se za proslave DanaGrada Labina-Albona u kolovozu mjesecu.

Izvori vode na području TZ Labin i okolici:
1.    Montoži – izvor potoka koji protječe pješačkom stazom
2.    izvor pećina „Negri“ (blizu te iste pješačke staze)
3.    izvor pitke vode na istoj toj stazi (uz stazu na odmorištu je špina iz koje teče voda i može se piti)
4.    izvor na Vinežu
5.    dolina rijeke Raše ima više izvora
6.    izvor u vali Donišnica (gdje je rezervat magaraca Liburna)
7.    više izvora u okolici Plomina
8.    više izvora u okolici Kožljaka


TZ BUZET
Cilj TZ Buzeta je kroz akciju „Neka moja Istra blista“, na koju se već nekoliko godina uključuje sa svojim sloganom „Naj nan Buzeština bije lipa čista“, potaknuti aktivnosti i sudjelovati u programima zaštite okoliša kao komparativne prednosti turizma, te aktivno uključivanje svih subjekata i lokalnog stanovništva u realizaciji istog radi pridonošenja boljem i ugodnijem boravku stanovništva i turista na svom području.

Tema ovogodišnje akcije su izvori vode, te stoga TZ Buzet planira popisati izvore vode, te urediti i obilježiti izvore vode koji se nalaze u sklopu pješačkih staza. I ove će se godine u suradnji s MO-ma organizirat akciju „Margerita“, u kojoj se bira najuređenija okućnica, balkon i poslovno-gospodarski objekt, a proglašenje najboljih održat će se na Subotini, 08.09.2012.
U mjesecu travnju, točnije 21.04.2012. organizira se „Sajam cvijeća“ , a u tjednu uoči samog sajma održat će se predavanje na temu „Živa ograda“.
 
Zajedno s Hrvatskim planinarskim društvom Planik Podružnicom Buzet čistit će se i krčiti pješačke staze kako bi bile prohodne i oznake/markacije uočljivije. Kao i svake godine, u suradnji s mjesnim odborima po potrebi organizirat će se akcije čišćenja i sabiranja krupnog otpada koji se nalazi u prirodi, kojeg bi potom odvezla tvrtka koja se bavi otkupom krupnog otpada.

Izvori vode na Buzeštini (skoro svi na Ćićariji): Semić, Lanišće, Račja vas, Prapoće, Rašpor, Trstenik, Vodice, Dane, Brest, Brljavci, Slum, G.Nugla.


TZ GROŽNJAN
Ekološke aktivnosti:
- kupnja i sadnja cvijeća na području Grožnjana, Šterne i Završja i uređenje okoliša
- odvoz krupnog otpada koji se skuplja na određenim točkama na području općine
- odvoz automobilskih olupina koji se nalazi na javnim površinama
- uređenje jednog izvorišta

Lokacije izvorišta vode na području Općine Grožnjan:
„Sv.Petar“ - 250 m istočno od sela Sv. Prtar
„Fontana Gorjani“- na cesti Ponte Porton-Grožnjan
„Vrt Krastić Grožnjan“- 500 sjeverno od sela Kalčini
„Ðardini“- 200 m južno od Grožnjana
„Regancini“- 250 m sjeverno od sela Regancini
„Vruja“- 800 m sjeverno od sela Gornjan Gomila
„Gušterna“- 400 m zapadno od sela Podeštadići
„Pred“- 300 m zapadno od sela Butori
„Kužnjak“- 800 m sjeveroistočno od sela Štrcaj
„Bukovica“- 500 m sjeverno od sela Kalčini
„Kostanjica“- 200 m sjeveroistočno od sela Kostanjica
„Kuberton“- 500 m od sela Kuberton
„Fontana Kostanjica“- u selu Kostanjica
„D.Gomila“- 300 m sjeverno od sela Donja Gomila
„Jasika“- 200 m sjeverno od sela Čirkoti
„Slatina“- 1500 m jugoistočno od sela Završje
„Završje“- u selu Završje
„Fontana“- 200 m sjeverno od sela Završje
„Štroligi“- 200 m jugoistočno od sela Štroligi

Buzeština je bogata izvorima pitke vode, a jedan od značajnijih su oni iz kojih Istarski vodovod crpi vodu (Bulaž i Gradole)
Neki izvori pitke vode su  uređeni i zazidani kao što je to npr. u Sv. Martinu.
Navodimo neka mjesta/ sela koja imaju izvore pitke vode (za koji se kaže vraćak, vraćek i sl.):
Sv. Matin, Sovinjak, Sovinjsko Polje, Podrebar, Veli Mlun, Glistonija, Štuparija, Cunj, Selca, Pengari, Pašutići, Brul, Breg, Glistonija, Čiritež, Hlaji, Brnobići, Ponikva, Hum, Erkovčići, Senj, Šćulci, Barušići, Paladini, Negnar, Marčenegla, Medveje, Klarići, Mejica, Račički Breg, Krbavčići, Črnica, Baredine, Mlini, Valari, Martinci…

18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
18. NEKA MOJA ISTRA BLISTA
Prikaži