Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Biskupova kula

Buje - Buie

Dvoja gradska vrata u Motovunu

Dvorac obitelji Polesini

Fontik u Buzetu

Gotička palača

Gradska loža u Grožnjanu

Gradska vijećnica u Puli

Komunalna palača u Motovunu

Komunalna palača u Rovinju

Kuća Benussi

Kuća dvaju svetaca

Kuća pazenatičkog kapetana

Ladanjski sklop obitelji Grisoni u Dajli

Mala šterna u Buzetu

Morosini-Grimani

Palača Battiala-Lazzarini

Palača Bembo

Prikaži