Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Zgrada kaštela u Motovunu

Župna crkva sv. Blaža

Župna kuća u Poreču

Župnikova kuća u Humu

Prikaži