ISTRA INFO COVID-19 X  

Znamenitosti

Gradska loža u Labinu


Loža ispod koje se u prošlosti grada odvijao javni život, objavljivale novosti te sudske presude, a seljaci svake nedjelje i u sajmenim danima plesali, izgrađena je oko 1550. godine, a kasnije je dobila i lapidarij. Ispred lože nalazio se i stup sramote.


Napušteni kamenolomi

Vrsar-Orsera

Kuća fresaka

Središnja Istra

Sjeverna kula

Poreč-Parenzo

Kaštel Grimani-Morosini

Svetvinčenat

Kaštel Soardo Bembo

Bale-Valle
Prikaži