WiFi lokacije

Besplatne WiFi lokacije u Istri

U Istri je, u najvećim turističkim mjestima, ali i onim manjima u unutrašnjosti poluotoka, uspostavljena wireless komunikacijska mreža - WiFi. Stotinjak Hotspot pristupnih točaka dostupno je na 33 lokacije na javnim površinama - trgovima, ulicama, parkovima, na rivi i uz poznate znamenitosti u Balama, Vodnjanu, Barbanu, Kanfanaru, Žminju, Svetvinčentu, Kašteliru, Višnjanu, Vižinadi, Ližnjanu, Rovinju, Umagu, Savudriji, Lovrečici, Poreču, Červar Portu, Taru, Vabrigi, Labinu, Rapcu, Kršanu, Bujama, Momjanu, Oprtlju, Pazinu, Motovunu, Buzetu, Grožnjanu, Raši, Novigradu, Dajli i Tinjanu.

Prilikom spajanja na mrežu Hotspot Croatia WiFi free pojavljuje se portal Turističke zajednice Istre koji nudi detaljno informiranje o regiji, događanjima, smještaju i turističkim sadržajima. Uz besplatan pristup internetu i uslugama (web, mail, društvene mreže...), putem svojih pametnih telefona, tableta, laptopa i sličnih uređaja možete bezbrižno surfati. Za vrijeme boravka u Istri ostanite povezani sa svojom obitelji i prijateljima dijeleći s njima doživljaje istraživanja istarskog poluotoka.

Prikaži