WiFi lokacije

Besplatne WiFi lokacije u Istri

U Istri je, u najvećim turističkim mjestima, ali i onim manjima u unutrašnjosti poluotoka, uspostavljena wireless komunikacijska mreža - WiFi. Stotinjak Hotspot pristupnih točaka dostupno je na 26 lokacija na javnim površinama - trgovima, ulicama, parkovima, na rivi i uz poznate znamenitosti u Balama, Vodnjanu, Barbanu, Kanfanaru, Žminju, Ližnjanu, Rovinju, Umagu, Savudriji, Lovrečici, Poreču, Červar Portu, Taru, Vabrigi, Labinu, Rapcu, Kršanu, Bujama, Oprtlju, Pazinu, Buzetu, Raši, Vižinadi, Funtani, Vrsaru, Marčani.

Prilikom spajanja na mrežu Hotspot Croatia WiFi free pojavljuje se portal Turističke zajednice Istre koji nudi detaljno informiranje o regiji, događanjima, smještaju i turističkim sadržajima. Uz besplatan pristup internetu i uslugama (web, mail, društvene mreže...), putem svojih pametnih telefona, tableta, laptopa i sličnih uređaja možete bezbrižno surfati. Za vrijeme boravka u Istri ostanite povezani sa svojom obitelji i prijateljima dijeleći s njima doživljaje istraživanja istarskog poluotoka.

Prikaži