Popart

Lokacija:

  • Muzej Grada Rovinja-Rovigno / Rovinj-Rovigno

Datumi:

  • 01.06 - 30.09.18

Vrijeme:

  • |

Kontakt:

Stranica:

O eventu:

Skupna izložba
Prikaži