Plesni Rovinj

Lokacija:

  • Trg brodogradilišta / Rovinj-Rovigno

  • Trg brodogradilišta

Datumi:

  • 20.05.18

Vrijeme:

  • 19,00|21,00

Kontakt:

Stranica:

O eventu:

Prikaži