Koncert klasične glazbe

Lokacija:

  • Crkva sv. Martina / Tar-Torre

Datumi:

  • 18.07.19

Vrijeme:

  • 21:00

Kontakt:

Stranica:

O eventu:

Koncert: Tamara Jurkić Sviben, Sofija Cingula & Hrvoje Pintarić


U povijesnom zdanju crkve Sv.Martina u Taru već 20 godina održavaju se koncerti klasične glazbe pod nazivom “Koncerti klasične glazbe u Taru”.

Komornom glazbom te osebujnim, vrhunskim interpretacijama koje su postale programskom okosnicom Koncerata u crkvi Sv. Martina u Taru te uz impresivna gostovanja, nastavlja se tradicija i kontinuitet kvalitete od 1998. godine koji ovom festivalu klasične glazbe daju život, cjelovitost i vrijednost  koja nadilazi vrijeme.

Koncertna sezona se odvija svakog četvrtka tijekom srpnja i kolovoza u 21 sat.

Ulaz je slobodan

Tamara Jurkić Sviben: glasovir
Sofija Cingula: mezzosopran
Hrvoje Pintarić: rog

 
Tomislav Uhlik (1956)
Sonatina za rog i klavir (poevećeno Hrvoju Pintariću)
Allegro moderato-Lento-Allegro
Richard Strauss (1864. – 1949.)
Ein Alphorn hör' ich schallen
Nino Rota (1911.-1979.)
Castel del Monte ‒  balada za rog i klavir
Alan Holley (1954.)
New piece for piano (Croatian nocturno)
Dalibor Grubačević (1975.)
Solid picture
Vatroslav Lisinski (1819. – 1854.)
Utočište Dvie ptice
Laura Mjeda Čuperjani (1971.)
Hiža za glas i klavir
Laura Mjeda Čuperjani (1971.)
Tuga za mezzosopran, rog i klavir
Louis Spohr (1784. – 1859.)
Was reibt den Waidmann in den Wald
Davor Bobić (1968.)
Capriccio za rog i klavirPrikaži