9. Photodistorzija

Lokacija:

  • Galerija Zuccato / Poreč-Parenzo

Datumi:

  • 11.10. - 30.11.19

Kontakt:

Stranica:

O eventu:

Izložba   Prikaži