Claustra

Lokacija:

  • Muzej Grada Rovinja-Rovigno / Rovinj - Rovigno

Datumi:

  • 18.09. - 31.10.19

Kontakt:

Stranica:

O eventu:

Skrivena ostavština starih Rimljana


Izložbom su prikazani rezultati projekta „Claustra - Kameni branici Rimskoga Carstva” realiziranoga u sklopu Programa europske teritorijalne suradnje OP Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013.

Claustra Alpium Iuliarum bio je kasnorimski obrambeni sustav. Sastojao se od više dijelova kamenih zidina s kulama koje su se oblikom prilagođavale izgledu terena i na taj način uspješno koristile njegov obrambeni potencijal
Antički su geografi područje od današnjih Julijskih Alpa pa sve do Rijeke na području Hrvatske nazivali Julijskim Alpama – Alpes Iuliae. Otud potječe naziv obrambenog sustava.

Novim projektom „CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ u sklopu OP Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020. ističe se povezanost graditeljske i kulturne baštine toga rimskog obrambenog sustava i njegova prirodnog okruženja u svrhu promicanja turističkih potencijala. Projekt je počeo u kolovozu 2017. i bit će realiziran do veljače 2020. pod vodstvom Javnog zavoda Republike Slovenije za zaštitu kulturne baštine. Partneri na projektu su Zavod Ivana Cankara za kulturu, sport i turizam Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i Turistička zajednica Kvarnera.Prikaži