Svjetski dan turizma

Upravni odjel za turizam Istarske županije već četvrtu godinu zaredom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, koji se ove godine održava pod geslom
"TOURISM AND JOBS: A BETTER FUTURE FOR ALL / TURIZAM I POSLOVI: BOLJA BUDUĆNOST ZA SVE"

 

Stoga smo pozvali sve ponuditelje turističkih i s turizmom povezanih usluga koji djeluju na području Istarske županije da se uključe kako bi našu turističku ponudu na jedan dan učinili dostupnijom svim građanima i posjetiteljima Istre.

 

U skladu sa ovogodišnjom temom, osim tiskanja letka i plakata, izradili smo i ove Internet stranice na kojima prezentiramo 41 uključeni sadržaj koji će na raznim lokacijama diljem Istarske županije u subotu 28. rujna 2019. ponuditi svoje usluge besplatno ili po upola nižoj cijeni. Klikom na bilo koji punkt možete pregledavati ponuđene sadržaje s opisom i cijenama (ako se naplaćuju) i kontaktima za dodatno informiranje i rezerviranje slobodnog termina. Rezervacije se mogu slati e-mailom, telefonski ili osobno kod odabranog ponuditelja turističkih sadržaja.

Osim ovih web stranica, na Facebook i na Instagram adresama:

www.facebook.com/visitistria/
www.instagram.com/visitistria/

objavljivati ćemo sve najave, obavijesti i druge zanimljivosti vezane za obilježavanja Svjetskog dana turizma 2019. godine u Istri, koje možete komentirati i "lajkati". Dijelite svoje fotografije i video zapise na našim društvenim mrežama i označite ih sa:

 

#svjetskidanturizma2019
#WTD2019

 

Za bilo kakvu poteškoću ili nejasnoću možete nam se obratiti u Upravnom odjelu za turizam, slanjem upita na e-mail adresu turizam@istra-istria.hr ili pozivom na broj 052/351-601. Veselimo se Vašem odazivu i želimo Vam

Sretan Svjetski dan turizma!

Prigodni letak može se preuzeti u lokalnim turističkim zajednicama, direktno kod uključenih ponuditelja turističkih sadržaja, osobno u Upravnom odjelu za turizam, Partizanska 5a, Poreč te preuzeti u digitalnom obliku klikom na ovaj link.

O SVJETSKOM DANU TURIZMA

 

Svjetski dan turizma održava se svake godine 27. rujna putem prigodnih manifestacija u čitavom svijetu, a navedeni datum je odabran kako bi se podudarao s važnim trenutkom za Svjetsku turističku organizaciju, danom kada je 1970. usvojen njen Statut. Svjetski dan turizma obilježava se kako bi se unutar međunarodne zajednice jačala svijest o turizmu i njegovom gospodarskom, sociološkom, kulturnom i političkom značaju. Uvođenjem inovacija i digitalnih tekovina, među ostalim ciljevima unutar šire filozofije održivog razvoja, turizmu se otvaraju mogućnosti da se značajnije uključi u život zajednice, da osnaži lokalnu zajednicu i da djelotvorno raspolaže resursima.

 

ZNAČAJ TURIZMA U ISTRI

 

U Istri je turizam jedna od najznačajnijih gospodarskih grana koja ima veliki utjecaj na život lokalnog stanovništva. Iako je prevladavajući motiv dolaska u Istru i dalje sunce i more, posljednjih 20-ak godina u Istri je pokrenut čitav niz razvojnih programa kojima se bitno obogatila i podigla kvaliteta ponude, potaknuo razvoj cjelogodišnjeg turizma i uravnoteženi razvoj priobalja i unutrašnjosti te potaknulo podizanje kvalitete, uz održivi i odgovoran razvoj turizma Istre koji udovoljava potrebe turista i domaćeg stanovništva istodobno održavajući resurse za budući razvoj.

 

Tako je Upravni odjel za turizam u sinergiji s ostalim dionicima istarskog turizma iz privatnog i javnog sektora pokrenuo projekte kao što su bike i outdoor turizam, diversifikaciju privatnog smještaja, razvoj turističkih manifestacija, razvoj kulturnog turizma, gourmet turizam, turizam vina i maslinova ulja i dr., kojima se značajno unaprijedio istarski turistički proizvod te su se postavili dobri temelji za daljnje podizanje konkurentnosti i atraktivnosti na globalnom turističkom tržištu.

 

Sve ove aktivnosti provode se u skladu s Master planom razvoja turizma do 2025. godine, koji je dao viziju budućeg razvoja Istre kao "globalno prepoznate turističke regije koja je svoje autentične vrijednosti uspješno integrirala u udoban i poželjan životni prostor. Istarski način života određuje njenu autentičnu regionalnost, koja na otvoren i pouzdan način razvija originalne, inovativne i konkurentne turističke proizvode kroz suradnju svih aktera."

 

Vjerujemo da navedena vizija može postiti stvarnost, ali to možemo postići jedino sinergijom i suradnjom svih uključenih dionika privatnog i javnog sektora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Više... Natrag

OPG KORACA - DESTILERIJA / DISTILLERIA

Karojba

ZO F & F RAVALICO VINARSTVO

Brtonigla-Verteneglio

OPG SANDRA BOŽAC - GURANIS

Vodnjan-Dignano

GLAVANI PARK

Barban

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE / TERME DI SANTO STEFANO

Oprtalj

JAMA / GROTTA BAREDINE

Tar-Vabriga

AQUARIUM PULA d.o.o. / ACQUARIO DI POLA

Pula-Pola

MUZEJ GRADA PAZINA / MUSEO DI PISINO

Pazin-Pisino

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO KAŠTELIR-LABINCI / CASTELLIER-SANTA DOMENICA

Kaštelir-Labinci

FARMA JOLA - MICHAEL PAVLOVIĆ

Umag-Umago

ATELJE FRESKA / ATELIER DEGLI AFFRESCHI - HARI VIDOVIĆ

Buzet

CENTAR ZA POSJETITELJE / CENTRO VISITATORI - MULTIMEDIJALNI CENTAR / CENTRO MULTIMEDIALE - MUZEJ TRKE NA PRSTENAC / MUSEO DELLA GIOSTRA DELL'ANELLO - BARBAN / BARBANA

Barban

ZIPLINE PAZINSKA JAMA / FOIBA DI PISINO

Pazin-Pisino

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO SVETA NEDELJA

Sveta Nedelja

RANCH BARBA TONE

Barban

GRIMANI CASTLE

Svetvinčenat

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO KANFANAR / CANFANARO & IRTA D.O.O.

Kanfanar

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO POREČ / PARENZO

Poreč

KONJIČKI KLUB / CLUB DI EQUITAZIONE ISTRA STAR

Medulin-Medolino

BOUTIQUE HOTEL KAŠTEL MOTOVUN / MONTONA

Motovun-Montona

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE / MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ISTRIA

Pula-Pola

SREDNJOVJEKOVNI DVORAC / CASTELLO MEDIEVALE SANC. MICHAEL

Svetvinčenat

NATURA D.O.O.

Buzet

REMEDY - IZLETIŠTE I PALEO FARMA / CENTRO ESCURSIONISTICO E PALEO FATTORIA

Poreč

OPG GABRIJELA VALENTA

Buje-Buie

ADVENTURE PARK JANGALOOZ

Fažana-Fasana

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO LIŽNJAN - LISIGNANO

Ližnjan-Lisignano

DIVING NETWORK D.O.O.

Ližnjan-Lisignano

IN SYLVIS VINA - MARKO ZGRABLIĆ

Sveti Petar u Šumi

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO KRŠAN / CHERSANO

Kršan

MEMO MUZEJ / MUSEO MEMO

Pula-Pola

OPG ZORAN KALČIĆ

Vrsar-Orsera

KUĆA ISTARSKOG MASLINOVOG ULJA / CASA DELL'OLIO D'OLIVA ISTRIANO

Pula-Pola

ISTRA ADVENTURE

Barban

NACIONALNI PARK BRIJUNI / PARCO NAZIONALE BRIONI

Pula-Pola

ZVJEZDARNICA / OSSERVATORIO VIŠNJAN

Višnjan

ADRENALIN PARK KRINGA

Tinjan

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO ŽMINJ / GIMINO & ŠPILJA / GROTTA FEŠTINSKO KRALJEVSTVO

Žminj

JAVNA USTANOVA / ENTE PUBBLICO NATURA HISTRICA

Pula-Pola

JAVNA USTANOVA / ENTE PUBBLICO KAMENJAK

Medulin-Medolino

TURISTIČKA ZAJEDNICA / ENTE PER IL TURISMO NOVIGRAD / CITTANOVA

Novigrad-Cittanova
Prikaži