Svjetski dan turizma 2019

ATELJE FRESKA / ATELIER DEGLI AFFRESCHI - HARI VIDOVIĆ

Kontakt:

Sadržaj 1:

  • Prezentacija zidnog slikarstva u Roču (predavanje i razgledavanje freska u crkvi sv. Roka, crkvi sv. Antona i u Ateljeu Freska-Vidović
  • Trajanje: 1 sat
  • Termin: Jedan termin u 10 sati
  • Cijena na dan turizma: Besplatno
  • Prijave su završene! / Le registrazioni sono chiuse!Prikaži