Svjetski dan turizma 2019

MEMO MUZEJ / MUSEO MEMO

Kontakt:

Sadržaj 1:

  • Posjet muzeja
  • Trajanje: 30-45 min.
  • Termin: 10-18h
  • Cijena na dan turizma: Besplatno
  • Prijave su završene! / Le registrazioni sono chiuse!Prikaži