Svjetski dan turizma - registracija

POSJET GALLERIONU

Jedinstvena pomorska zbirka poput vremeplova će vam otkritiratne tajnei planove iz vremena kada je Jadranom vladala mornarica Habsburške monarhije. Gallerion odaje počast pomorstvu i mornarima, a vama otkriva bogatu zbirku fotografija, zemljovida, odora, maketa brodova i flota. 

www.kuk-marine-museum.eu


Prikaži