Top news

Obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri

Upravni odjel za turizam Istarske županije poziva sve ponuditelje turstičkih usluga na aktivno uključivanje u obilježavanje ovogodišnjeg Dana turizma

Javni poziv Upravnog odjela za turizam Istarske županije na uključivanje u obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri 2016. godine

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je javni poziv kojim poziva sve pravne i fizičke osobe, odnosno ponuditelje turističkih i s turizmom povezanih usluga, koji djeluju na području Istarske županije, da se uključe u obilježavanje ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma, kako bi našu turističku ponudu zajednički na jedan dan, u subotu 1. listopada 2016. od 10 do 18 sati, učinili dostupnijom svim građanima i posjetiteljima Istre. Inicijativa za aktivno uključivanje i primjereno obilježavanje dana posvećenog turizmu potaknuta je ovogodišnjom temom Svjetskog dana turizma koja glasi ''Turizam za sve: promicanje sveopće dostupnosti''.

Svi koji se žele uključiti pozvani su da najkasnije do petka 9. rujna dostave ispunjeni obrazac u kojem je potrebno navesti sadržaje i usluge koje bi u suradnji s Istarskom županijom toga dana ponudili besplatno ili po povoljnijim cijenama.

Prijave se dostavljaju u elektronskom obliku slanjem na e-mail adresu: turizam@istra-istria.hr te osobno ili poštom na adresu:

Istarska županija - Upravni odjel za turizam
Partizanska 5a, HR-52440 Poreč-Parenzo
(Prijava na javni poziv za obilježavanje Svjetskog dana turizma)

Sve potrebne informacije moguće je dobiti u Upravnom odjelu za turizam osobno te slanjem upita e-mailom ili pozivom na broj 052/351-602.

» Svjetski dan turizma 2016 - Prijava

Istarska županija
Upravni odjel za turizam

Prikaži