Svjetski dan turizma - registracija

POSJET MUZEJU LAPIDARIUM – GRATIS:

Obiđite muzej koji čuva jednu od najvažnijih zbirki kamenih spomenika u Hrvatskoj! Jedan od najzanimljivijih spomenika je ciborij biskupa Mauricija s kraja 8. stoljeća, kada je Novigrad bio sjedište biskupije i svjetovnih franačkih vlasti.


Prikaži