ISTRA INFO COVID-19 X  

Priopćenja

Vlada usvojila Strategiju razvoja održivog turizma

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 3. studenog 2022. usvojena je Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, najvažniji strateški dokument hrvatskog turizma.

U Strategiji su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju:
• cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam,
• turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu,
• konkurentan i inovativan turizam te
• otporan turizam.

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine upućena je u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru, a kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.

„U pripremu Strategije uključeni su svi relevantni dionici kojima još jednom zahvaljujem na angažmanu i doprinosu. Strategija je usmjerena na istinsku transformaciju, a u prvi plan stavlja održivost – kako ekonomsku tako i ekološku i socijalnu. Ovim dokumentom postavljamo temelje dugoročnom uspjehu hrvatskog turizma koji može biti potpora cjelokupnom gospodarstvu, ali i demografskoj revitalizaciji lokalnih zajednica i kvalitetnijem životu građana u turističkim destinacijama. Strategija je povezana s izvorima financiranja koje je Vlada RH osigurala u sklopu Nacionalnog plana opravka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira, ali i kroz nacionalna sredstva, čime će se osigurati njena provedba“, poručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

„Posebno je važno za naš nacionalni identitet, ali i za pozicioniranje Hrvatske kao autentične destinacije kako ćemo upravljati prostorom i tokovima turista, kako ćemo zadržati svoje ljude na kvalitetnim, sigurnim i dobro plaćenim radnim mjestima odnosno kako ćemo sve ono po čemu smo prepoznati sačuvati i kvalitetnije nadograditi“, zaključila je Brnjac te rekla kako je i vizija hrvatskog turizma oblikovana upravo na taj način.

Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja.

»» MINTS: Održivi turizam

[07/11/2022]

Prikaži