ISTRA INFO COVID-19 X  

Događaji u Istri

Doživljaj
Poreč-Parenzo / 18.08.22

Zvijezde nad Porečom


"Svemir je čitav prostorno i vremenski beskonačan svijet koji nas okružuje. Riječ svemir u hrvatskome je potvrđena od 19. stoljeća, a tvorena je od pridjeva sav i imenice mir. Imenica mir u hrvatskome danas ima značenje ‘stanje bez sukoba’, no u drugim slavenskim jezicima značenje joj je i ‘svijet’. Imenica mir tvorena je od indoeuropskoga korijena *meyH - ‘blag, nježan, dražestan, ljubak’ (od kojega je i pridjev mio), a slavensko značenje ‘svijet’ izvedeno je iz osnovnoga značenja ‘ono što je lijepo, ono što je uređeno’." (izvor: O podrijetlu svemirskih naziva). 

Saznaj više
Prikaži