Priopćenja

Projekt IQM Destination Rovinj-Rovigno

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno je u suradnji s tvrtkom Feel IQM d.o.o. započela s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji.

Ciljevi projekta IQM Destination Rovinj-Rovigno su poticanje na izvrsnost, integriranje lokalnih proizvoda u turizam, razvoj destinacijskih proizvoda, mjerenje kvalitete usluge i proizvoda u destinaciji.

Naglasak je na povezivanju (umrežavanju) subjekata u destinaciji kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu Rovinja-Rovigno i poticali na izvrsnost.

Dionici koji se uključe na ovaj će način dobivati sveobuhvatan pregled svoje online reputacije i detaljnu analizu iskustva gostiju. Cilj je pratiti kvalitetu, poboljšati iskustvo gostiju te nadmašiti očekivanja gostiju temeljem podataka.

Opširnije o projektu na linku:
»» Javni poziv TZ grada Rovinja-Rovigno

Prikaži