ISTRA INFO COVID-19 X  

Nagrada Zlatna koza - Capra d'oro

Prijava / Pravilnik o dodjeli nagrade Zlatna koza - Capra d'oro

(1)  Naziv
Zlatna koza - Capra d'oro godišnja je nagrada Turističke zajednice Istarske županije.  

(2)  Opis
Turistička zajednica Istarske županije dodjeljuje jednu nagradu Zlatna koza - Capra d'oro kao glavnu nagradu i četiri plakete najboljima u svakoj od objavljenih kategorija. Nagrade se dodjeljuju pojedincu ili skupini za izuzetan doprinos na području marketinških aktivnosti u turizmu Istre, posebno na području unaprjeđenja proizvoda i području turističke promocije za aktivnosti, proizvode i projekte s područja Istarske županije.  

Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje s ciljem i u funkciji motiviranja privatnog i javnog turističkog sektora za poboljšanje kvalitete promocije destinacije i poticanje uvođenja inovacija, poticanje kreiranja i razvoja novih proizvoda i turističke promocije te priznavanja uloženih napora od strane sudionika u promociji Istre kroz prikaz najboljih dostignuća u turizmu Istre.

(3)  Nagrada

(3.1.) Nagrada Zlatna koza - Capra d'oro sadržana u obliku prigodne skulpture koze te novčane nagrade u iznosu od 10.000 kuna dodjeljuje se pojedincu za izuzetan doprinos promociji istarskog turizma.

(3.2.) Plaketa Zlatna koza - Capra d'oro sadržana u formi prigodne povelje te novčane nagrade u iznosu od 4.000 kuna dodjeljuje se najboljem prijavljenom projektu, proizvodu ili aktivnosti u svakoj od sljedećih kategorija:

a)  eventi
b)  inovativni proizvodi
c)  turistički proizvodi
d)  vizualne komunikacije

(4)  Povjerenstvo
Izbor povjerenstva: Turističko vijeće TZIŽ-a imenuje Povjerenstvo za ocjenu kandidatura. Povjerenstvo je nezavisno tijelo sastavljeno od šest (6) članova od kojih se četiri (4) člana biraju među eminentnim stručnjacima iz područja turizma, marketinga i umjetnosti te predstavnika medija zaduženih za praćenje turizma, dok su preostali članovi predsjednik i direktor TZIŽ-a.

Zadaća povjerenstva: Povjerenstvo ima zadaću provesti postupak analize i ocjenjivanja pristiglih kandidatura te donijeti odluku o izboru pobjednika.

Ocjenjivanje kandidatura: Povjerenstvo će ocjenama od 1 do 5, od kojih je 5 najviša, vrednovati svaku prijavljenu kandidaturu prema sljedećim kategorijama:
-  kreativnost
-  kvaliteta izvedbe
-  postignut komunikacijski učinak.

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dodatne informacije o kandidaturi ukoliko to smatra potrebnim. 

(5) Priprema natječaja
Ured TZIŽ-a ima zadaću pripremiti cijeli postupak provedbe natječaja koji pretpostavlja:
-  stručnu pripremu
-  organizaciju i objavu natječaja
-  prikupljanje pristiglih kandidatura
-  priprema i dostava kandidatura Povjerenstvu radi ocjene i odabira pobjednika

(6)  Prijave
Turistička zajednica Istarske županije objavljuje javni poziv za sudjelovanje na natječaju za dodjelu nagrada. Natječajna dokumentacija objavljuje se na službenim internetskim stranicama TZIŽ-a.

Prijava treba sadržavati:

za nagradu (3.1.)
-  podatke o osobi koju se predlaže za dodjelu nagrade
-  obrazloženje
-  podatke o podnositelju prijedloga (naziv tvrtke ili ime i prezime, e-mail ili kontakt telefon)
Osobu za dodjelu Nagrade za izuzetan doprinos promociji istarskog turizma mogu predložiti sve fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske.

za plaketu (3.2.)  
-  projekt ili dokumentaciju iz koje je vidljivo izvođenje projekta, aktivnosti ili proizvoda
-  kratki tekstualni opis s naznakom temeljnog komunikacijskog cilja projekta (do 1000 znakova)
-  podatke o autoru (naziv tvrtke ili ime i prezime, e-mail, telefon).

Prijave se dostavljaju:
» putem online prijavnice
» mailom na adresu: info@istra.hr
ili
» poštom na adresu: Turistička zajednica Istarske županije, Pionirska 1a, HR-52440 Poreč-Parenzo,
s naznakom „Zlatna koza - Capra d'oro“ (priznaje se datum poštanskog pečata)
Napomena: sve priloge o projektu potrebno priložiti u elektroničkom obliku

» Prijavnicu možete preuzeti ovdje, u word formatu


Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe iz privatnog i javnog sektora za projekte, proizvode ili aktivnosti realizirane tijekom posljednja 24 mjeseca, odnosno u 2020. i 2021. godini.
Kandidature za dodjelu Plaketa podnose nositelji projekata, proizvoda ili aktivnosti te turističke zajednice gradova, općina ili područja na čijem su području djelovanja isti realizirani.


Rok za prijavu: 31.10.2021.

Informacije:
Telefon: 052/452 797, 091/452 7972
E-mail: info@istra.hr


Turistička zajednica Istarske županije
Poreč-Parenzo, 27.09.2021.

 

 

Registrazione/Regole per l'aggiudicazione del premio Zlatna koza - Capra d'oro

I premi sono assegnati alle personalità di spicco e ai migliori progetti o attività di marketing nel settore del turismo istriano, in particolare per la promozione dei prodotti e del turismo nelle categorie eventi, prodotti innovativi, prodotti turistici e comunicazione visiva.

» Maggiori informazioni

Prikaži