Nagrada Zlatna koza - Capra d'oro

Prijava / Pravilnik o dodjeli nagrade Zlatna koza - Capra d'oro

(1)  Naziv
Zlatna koza - Capra d'oro godišnja je nagrada Turističke zajednice Istarske županije.  

(2)  Opis
Turistička zajednica Istarske županije dodjeljuje jednu nagradu Zlatna koza - Capra d'oro kao glavnu nagradu i četiri plakete najboljima u svakoj od objavljenih kategorija. Nagrade se dodjeljuju pojedincu ili skupini za izuzetan doprinos na području marketinških aktivnosti u turizmu Istre, posebno na području unaprjeđenja proizvoda i području turističke promocije za aktivnosti, proizvode i projekte s područja Istarske županije.  

Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje s ciljem i u funkciji motiviranja privatnog i javnog turističkog sektora za poboljšanje kvalitete promocije destinacije i poticanje uvođenja inovacija, poticanje kreiranja i razvoja novih proizvoda i turističke promocije te priznavanja uloženih napora od strane sudionika u promociji Istre kroz prikaz najboljih dostignuća u turizmu Istre.

(3)  Nagrada

(3.1.) Nagrada Zlatna koza - Capra d'oro sadržana u obliku prigodne skulpture koze te novčane nagrade u iznosu od 1.500 eura dodjeljuje se pojedincu za izuzetan doprinos promociji istarskog turizma.

(3.2.) Plaketa Zlatna koza - Capra d'oro sadržana u formi prigodne povelje te novčane nagrade u iznosu od 600 eura dodjeljuje se najboljem prijavljenom projektu, proizvodu ili aktivnosti u svakoj od sljedećih kategorija:

a)  eventi
b)  inovativni proizvodi
c)  turistički proizvodi
d)  vizualne komunikacije

(4)  Povjerenstvo
Povjerenstvo je nezavisno tijelo sastavljeno od šest (6) članova od kojih se četiri (4) člana biraju među eminentnim stručnjacima iz područja turizma, marketinga i umjetnosti te predstavnika medija zaduženih za praćenje turizma, dok su preostali članovi predsjednik i direktor TZIŽ-a.

Zadaća povjerenstva: Povjerenstvo ima zadaću provesti postupak analize i ocjenjivanja pristiglih kandidatura te donijeti odluku o izboru pobjednika.

Ocjenjivanje kandidatura: Povjerenstvo će ocjenama od 1 do 5, od kojih je 5 najviša, vrednovati svaku prijavljenu kandidaturu prema sljedećim kategorijama:
-  kreativnost
-  kvaliteta izvedbe
-  postignut komunikacijski učinak.

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dodatne informacije o kandidaturi ukoliko to smatra potrebnim. 
Povjerenstvo ima pravo, ovisno o količini i kvaliteti te specifičnosti kandidatura, uvesti dodatne kategorije/podkategorije.

(5) Priprema natječaja
Ured TZIŽ-a ima zadaću pripremiti cijeli postupak provedbe natječaja koji pretpostavlja:
-  stručnu pripremu
-  organizaciju i objavu natječaja
-  prikupljanje pristiglih kandidatura
-  priprema i dostava kandidatura Povjerenstvu radi ocjene i odabira pobjednika

(6)  Prijave
Turistička zajednica Istarske županije objavljuje javni poziv za sudjelovanje na natječaju za dodjelu nagrada. Natječajna dokumentacija objavljuje se na službenim internetskim stranicama TZIŽ-a.

Prijava treba sadržavati:

za nagradu (3.1.)
-  podatke o osobi koju se predlaže za dodjelu nagrade
-  obrazloženje
-  podatke o podnositelju prijedloga (naziv tvrtke ili ime i prezime, e-mail ili kontakt telefon)
Osobu za dodjelu Nagrade za izuzetan doprinos promociji istarskog turizma mogu predložiti sve fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske.

za plaketu (3.2.)  
-  projekt ili dokumentaciju iz koje je vidljivo izvođenje projekta, aktivnosti ili proizvoda
-  kratki tekstualni opis s naznakom temeljnog komunikacijskog cilja projekta (do 1000 znakova)
-  podatke o autoru (naziv tvrtke ili ime i prezime, e-mail, telefon).

Prijave se dostavljaju:
» putem online prijavnice
ili
» mailom na adresu: info@istra.hr
ili
» poštom na adresu: TZ Istarske županije,
Pionirska 1a, HR-52440 Poreč-Parenzo,
s naznakom „Zlatna koza - Capra d'oro“ (priznaje se datum poštanskog pečata)
Napomena: sve priloge o projektu potrebno je priložiti u elektroničkom obliku
Prijavnicu možete preuzeti ovdje, u word formatu ili pdf formatu.


Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe iz privatnog i javnog sektora za projekte, proizvode ili aktivnosti realizirane tijekom posljednjih godinu dana.
Kandidature za dodjelu Plaketa podnose nositelji projekata, proizvoda ili aktivnosti te turističke zajednice gradova, općina ili područja na čijem su području djelovanja isti realizirani.

Rok za prijavu: 31.10.2023.

Informacije:
Telefon: 052/452 797, 091/452 7972
E-mail: info@istra.hr

Turistička zajednica Istarske županije
Poreč-Parenzo, 27.09.2023.

Prikaži