Natječaji, pozivi i obavijesti

TZIŽ Javni poziv: Potpore manifestacijama u 2024. godini

Temeljem Godišnjeg programa rada Turističke zajednice Istarske županije za 2024. godinu Turistička zajednica Istarske županije 22. ožujka 2024. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa

Podrška razvoju turističkih događanja -  Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim
zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Istarske županije za:

1. događanja/projekti od regionalnog značaja, koja se održavaju (ili su se održala) na području Istarske županije - MJERA 1. potpore projektima od regionalnog značaja

2. događanja/projekti od nacionalnog i međunarodnog značaja, tzv. TOP događanja / MEGA EVENTI, koja se održavaju (ili su se održali) na području Istarske županije - MJERA 2. potpore projektima od nacionalnog i međunarodnog značaja tzv. top/mega eventi.

 

Preuzimanje dokumenata:
» Javni poziv za 2024. godinu [pdf]
» Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2024. godini [pdf]
» Obrazac_Izjava o korištenim državnim potporama i poticajima [word]

Prijava kandidatura:
Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI., podnose Turističkoj zajednici Istarske županije u elektroničkom obliku putem ePrijave na sljedećoj poveznici:

»» www.istra.hr/hr/tziz-potpore-mega

Rok za podnošenje kandidatura je 15. travanj 2024. godine do 23:59:59 h.

* Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore [pdf]
može se preuzeti radi pripreme dokumentacije, prijava se šalje isključivo putem online prijavnice.


Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na e-mail: info@istra.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.


Poreč-Parenzo, 22. ožujka 2024.

Prikaži