Znamenitosti

Gradska palača

Na trgu popločenom kamenom izvan gradskih zidina u 14. je stoljeću sazidana prekrasna lođa ispred gradske palače koja je u 19. stoljeću doživjela veće izmjene.

U gradskoj je palači i danas sjedište općinske administracije. Tu se čuva i Statut kojeg je Mletačka republika odobrila 1477. godine. Statuto del Comun de Valle Bale izričito naziva Castel de Valle, odnosno Comun de Valle.

Inače, Mletačka je republika još 16. studenog 1332. godine Balama priznala položaj grada nazvavši ga terra Vallis ili commune de terre Vallis.

Gradska palača
Gradska palača
Prikaži