Highlights Buzet

Buzetska naušnica

Buzetska naušnica pronađena je na groblju u Mejici (18 primjeraka) i Sovinjskom brdu (2 primjerka).
Vjeruje se kako je ovaj tip naušnice pripadao nošnji ranosrednjovjekovnoga autohtonog i romaniziranog ilirokeltskog stanovništva na području između jadranskih obala i alpskoga pojasa.

Prikaži