Highlights Fažana

Fažana u srednjem vijeku

Na tekovinama antike i kasne antike razvio se srednjovjekovni život Fažane i okolice. O tom razdoblju, posebice onom najranijem, ne zna se mnogo; no, sa sigurnošću se može reći da je kršćanstvo na ovim prostorima u ranom srednjem vijeku bilo duboko ukorijenjeno. Tome su svjedoci brojni ostaci sakralnog graditeljstva.

Za vladavine Republike Sv. Marka (1331.-1797.) Fažana je bila jedno od najvitalnijih mjesta Puljštine. Primjerice, godine 1741. kada je Pula imala oko 700 stanovnika, Fažana je brojila 503 žitelja.

Po načinu života stanovništva, po gospodarskim obilježjima, mogućnostima stjecanja sredstava za život, po prometnome položaju, orijentaciji na stočarstvo i ratarstvo, ali i na ribarstvo, prijevozništvo i pomorsku trgovinu – Fažana je bila i selo i gradić; bila je istodobno i ruralno i urbano središte.

U to vrijeme mjesto dobiva reprezentativnije profane građevine, a predanost vjerskome životu očituje se u obnavljanju i širenju većeg dijela sakralnih objekata.

Prikaži