ISTRA INFO COVID-19 X  

Ronjenje

Reefovi: Kampanil veliki (14)

Kampanil veliki sličnog je oblika kao i »Mali« s jednom dubljom sjeveroistočnom stranom koja dostiže dubinu do 40 metara gdje se nalazi i mala pećina. Zid je prepun malih rupa i pukotina u kojima obitava mnoštvo riba. Plato je ravan, posjećen većim primjerima orade ili gofa. Šeka udaljena od obale velikog je promjera te nije idealna za kružni uron i bolje ju je roniti u dva dijela.

Dubina mora: 30  m
Najveća dubina: 40 m
Najmanja dubina: 14 m

Prikaži