Freske

Crkva Sv. Agate - Kanfanar

Freske, koje su jedne od najstarijih u Istri, nalaze se u crkvi sv. Agate kod Kanfanara sagrađene najvjerojatnije u 11. st.

Bordure s geometrijskim motivima ponavljaju scene poznate iz karolinškog slikarstva. 
Likovi apostola u apsidi najbolji su sačuvani dio velike kompozicije Posljednjeg suda i slikani su u jednostavnim pozama, a statičnost je naglašena i promjenom boja njihovih haljina. Sve boje su nanošene na svježu žbuku (a fresco) osim bijele koja je stavljena na suhu žbuku (a secco).

Prikaži