Znamenitosti

Gradska loža u Labinu

Loža ispod koje se u prošlosti grada odvijao javni život, objavljivale novosti te sudske presude, a seljaci svake nedjelje i u sajmenim danima plesali, izgrađena je oko 1550. godine, a kasnije je dobila i lapidarij. Ispred lože nalazio se i stup sramote.

Prikaži