Highlights Medulin

Pomer

Nekad uzgajalište školjaka, danas poznatiji po marini, Pomer je smješten u dobro zaštićenom dijelu Medulinskog zaljeva. Nautičarima je u marini na raspolaganju 250 vezova u moru i 50 suhih vezova, uza sav prateći servis.

Ljeti Pomerci organiziraju pučku feštu, a u crkvama se održavaju i koncerti ozbiljne glazbe.
Malo ribarsko mjesto sačuvalo je i danas svoj mir.

Prikaži