Doživite Motovun

Motovunska šuma

Motovunska šuma pruža se dolinom rijeke Mirne, sve od Istarskih toplica do Livada te dolinom rječice Botonege. Iako nijedna drvenasta ili zeljasta vrsta nije svojstvena samo njoj, Motovunska šuma predstavlja posljednju sačuvanu nizinsku poplavnu mediteransku autohtonu šumu hrasta lužnjaka, poljskog jasena i brijesta. Takve su šume poznate pod nazivom longaze, a danas na mediteranu i pontskom primorju sačuvane su samo tri, od kojih je jedna upravo na istarskom poluotoku. Posebnim rezervatom šumske vegetacije proglašena je 1963. godine, a rezervat se prostire na površini od 275 hektara.

Šuma je nažalost tijekom svoje povijesti često devastirana pa je tako austro-ugarska mornarica koristila drveće za izgradnju svojih brodova, a čak četvrtina njezinog donjeg dijela je posječena tijekom francuske uprave. Motovunska šuma u posljednjih pedeset godina doživljava značajne promjene, zbog holandske bolesti gotovo je nestao brijest, a nakon izgradnje nove ceste, reguliranja korita Mirne te izgradnjom akumulacije u dolini Botonege, primijećeno je sušenje hrasta i poljskog jasena. Dolazi i do zamočvarenja tla prije svega zbog nemogućnosti otjecanja površinskih voda. Stoga je danas zabranjen je bilo kakav zahvat bez prethode dozvole, moguće je jedino sakupljanje tartufa kojima Motovunska šuma obiluje.

T: +385 (0)52 351 520
info@natura-histrica.hr
www.natura-histrica.hr

Motovunska šuma
Motovunska šuma
Motovunska šuma
Motovunska šuma
Prikaži