Crkve

Crkva Sv. Magdalene, Svetog Blaža (Rakotule)

Nalazi se u zaselku Pahovići (Konobari). Sagrađena je također u XII stoljeću, ali je kasnije više puta pregrađivana. Posvećena je i Sv. Mariji od Karmela. Veleposjednik Raguzzi iz obližnje Vižinade (podrijetlom iz Dubrovnika) koji je oko crkvice imao svoje posjede dao je crkvu 1770. potpuno preurediti, i odredio joj novog zaštitnika – svetog Blaža. S vremenom je svetkovanje ovog sveca preraslo u najveću godišnju proslavu u Rakotulama, te se sada svake godine u veljači, na Dan sv. Blaža, tu priređuje izložba vina, meda i domaćeg kruha.

Prikaži