Crkve

Crkva Svetog Elizeja (Draguć)

Grobljanska crkva Svetog Elizeja najstarija je crkva u mjestu. Građena je kamenjem različite boje koje je planski posloženo u dekorativne slojeve, što je jedinstveni slučaj u Istri, a upućuje na duboku starinu i na bizantske utjecaje, baš kao i svetac kome je posvećena.

Unutrašnjost crkve ukrašena je romaničkim zidnim slikama iz kraja 13. stoljeća, a rad su nepoznatog majstora. Kao i velika većina oslikanih crkvica u Istri i ova je morala u 16. stoljeću biti usklađena s odlukama crkvenog koncila, te su zidovi premazani slojem bijele boje i freske sakrivene. Otkrivene su tek 1947. a restaurirane od 1986. do 1988. Tijekom radova na restauraciji fresaka otkriveno je da se ispod njih nalazi još jedan stariji sloj slika, a postolje oltara zapravo je starorimski spomenik.

Prikaži