Ronjenje

Potonuli brodovi: Marija (8)

Nekada drveni jedrenjak s metalnim jarbolom, potonuo je pedesetih godina prošlog stoljeća. Mariji su danas vidljiva rebra broda s dijelovima oplate, kobilica i jarbol, a jedan dio toga prekriven je ribarskim mrežama tako da cijela olupina stvara sliku potonulih gusarskih brodova. Brod je bogat različitim vrstama riba koje obogaćuju i upotpunjuju sveukupan doživljaj svakom roniocu.

Dubina mora: 37-38 m
Najveća dubina: 36 m
Najmanja dubina: 33 m
Dužina: 20 m
Širina: 5 m

» Karta potonulih brodova

Prikaži