Ronjenje

Reefovi: Jarbol (28)

Okomit zid koji se spušta sa 10-14 m na 28 m dubine pun je rupa i spilja raznih veličina koje se lako razgledavaju ne ulazeći u njih. Na dubini od 25 m nalazi se u stijenu zaboden brodski jarbol ispod kojeg su još vidljivi ostaci broda.. Pri povratku nailazi se na pećinu na dubini od svega 9 m u koju se može ući.

Dubina mora: 37 m
Najveća dubina: 35 m
Najmanja dubina: 6 m

Prikaži