Ronjenje

Reefovi: Sika Ubac (34)

Zbog zanimljive morfologije dna i životinjskog svijeta jedno je od najpopularnijih ronjenja. Sika je okrenuta istoku pa je najbolje vrijeme za ronjenje u prijepodnevnim satima. Ronjenje počinje na sjevernoj strani, spuštanjem prema istoku. Otvara se zid, a dno je na 28 metara. Potom udesno, roni se prema jugu i ulazi u prevjes na 14 m koji se nastavlja u zid pa malu spilju.

Dubina mora: 38 m
Najveća dubina: 35 m
Najmanja dubina: 7 m

Prikaži