Plaže

Terapeutska plaža bolnice Prim. dr. Martin Horvat

Jedinstvena terapeutska plaža, koja je arhitekturom i dizajnom cjelokupnog kompleksa bolničke plaže, uključujući sportske i rekreativne sadržaje, prilagođena za osobe sa zdravstvenim poteškoćama.

Terapeutska plaža bolnice Prim. dr. Martin Horvat
Terapeutska plaža bolnice Prim. dr. Martin Horvat
Terapeutska plaža bolnice Prim. dr. Martin Horvat
Terapeutska plaža bolnice Prim. dr. Martin Horvat
Terapeutska plaža bolnice Prim. dr. Martin Horvat
Prikaži