Doživite Svetu Nedelju

Srednjovjekovni kaštel Šumber

Srednjovjekovni kaštel Šumber s podgrađem izgrađen je na mjestu nekadašnje prapovijesne gradine u zaseoku Stari Grad. Godine 1260. kaštel dolazi u posjed austrijske plemićke obitelji Schönberg po kojoj je Šumber i dobio ime. Od 1367. godine je u sastavu Pazinske knežije te postaje graničnom utvrdom između austrijskog i mletačkog dijela Istre. Izumiranjem obitelji Schönberg, Šumber je krajem 14. stoljeća priključen gospoštiji Kožljak.

Kaštel Šumber je poligonalnog tlocrta okružen zidinama te branjen s dvije kružne polukule u jugoistočnom i jugozapadnom dijelu. Zidine zatvaraju dvorište, a glavni ulaz u utvrdu nalazi se na istočnom djelu zida. S unutrašnje su strane južnog bedema ostaci dugačke i uske jednokatne palače, a još je jedna manja građevina smještena u sjeveroistočnom uglu kaštela.

Prikaži