Ronjenje

Reefovi: Lanterna (6)

Lanterna se nalazi na rtu istoimenog poluotoka, a posebno je atraktivna pozicija za noćne urone. Ulaz je smješten podno svjetionika. Lanterna je idealna za početnike, no zanimljiva će biti i naprednim roniocima zbog bogate flore i faune te mnoštva ostataka antičke keramike. Susreti s morskim konjićem ovdje su gotovo pravilo.

Dubina mora: 25 m
Najveća dubina: 30 m
Najmanja dubina: 12 m

Prikaži